اسلام و تروریسم اسلامی خطری برای جهان -پردل زارع

مقالات

اسلام در هر شکل و قیافه ای که باشد، بعنوان یک خطری جدی برای تمامی جوامع محسوب میشود. چه بسا که این خطر با تفکر و ایدئولوژی افراط گرای اسلامی گره خورده باشد تبدیل به هیولای خونخواری میشود که به کمتر از مرگ و قربانی کردن انسانهای بی گناه راضی نمیشود. در اثر طولانی شدن جنگ های قومی و مذهبی در خاورمیانه و آفریقا که با شعار سرنگونی رژیم های دیکتاتور و مستبد شروع شد ، به دلیل دخالت نظامی کشورهای امپریالیستی در این جنگها ،به بهانه جنگ با تروریسم و مسلح کردن گروهای درگیر در جنگ و به دلیل نبود وجود یک الترناتیو سوسیالیستی در کشورهای درگیر جنگ، گروهای تروریستی اسلامی درست شدند که هر کدام از انها ترورها و کشت وکشتار انسانهای بیشماری را در کارنامه خود ثبت کرده‌اند. با گسترش جنگهای داخلی کشور های خاورمیانه و اوارگی میلیونی مردم به کشورهای اروپای، تروریستهای اسلامی توانستند خود را برای انجام عملیات های تروریستی و ایجاد هرج و مرج همراه با اورگان به خاک اروپا برسانند. امروزه برای تروریسم اسلامی و اسلام سیاسی نمیتوان حد و مرزی گذاشت، زیرا دامنه تروریسم اسلامی از مرزهای عراق، سوریه و افغانستان فرا تر رفته و دامن گیر کشورهای اروپای هم شده است. بطوری که از آغاز موج جدید مهاجرتی به اروپا تروریست های اسلامی که وابسته به گروهای تروریستی مانند داعش، القاعده، طالبان و گروهای تروریستی دیگری هستند توانسته اند بارها با انجام دادن عملیات های تروریستی و قربانی کردن انسانهای بی گناه در شهرهای مختلف اروپا، چهره کثیف اسلام را بیشتر از همیشه به جامعه جهانی نشان دهند. تروریستهای اسلامی در هر جای که باشند چه به صورت تک نفره و چه به صورت جمعی با هر وسیله ای که داشته باشند دست به مسلح کردن خود و جنگ با جامعه میزنند. بطوری که برای پیش برد اهداف انسان ستیز خود دست به هرنوع جنایتی که قلب انسانیت را به درد می آورد میزنند. این جانیان متوهم روان پریش کسانی هستند که هیچ بوی از انسانیت نبرده اند و خود را نماینده خدا بر روی زمین میدانند. نقش و دخالت نظامی کشورهای حامی تروریسم در منطقه در شکل گیری گروهای اسلامی وابسته به تروریسم عریان و غیر قابل انکار است. بطوری که جمهوری اسلامی ایران، عربستان و ترکیه بارها برای مسلح کردن گروهای جهادی و دخالت نظامی شان در اوضاع داخلی کشورهای درگیر جنگ و نقض اشکار حقوق بشر ، از طرف سازمان ملل مورد انتقاد قرار گرفته اند. جمهوری اسلامی ایران که تجربه ای جنگ داخلی و کشتار و سرکوب ازادیخواهان و کمونیست را در دهه شصت و جنگ هشت ساله با کشور عراق را دارد با اعزام نیروهای سپاه تروریستی قدس در عراق وسوربه و با درست کردن گروهای میلیتاریستی شیعه در این کشورها نقش اساسی را در پیش برد جنگ و مسلح کردن گروهای شیعه حامی خود و تروریسم جهانی بازی میکند. شناسایی ریشه های فکری این تروریست ها و از بین بردن منابع تغذیه و فکری گروهای تروریستی اسلامی باید در اولویت مبارزه با تروریسم قرار گیرد. راه حل مبارزه با تروریسم و افراط گرایی اسلامی تنها محکوم کردن جنایت های تروریستی و گرامیداشت و روشن کردن شمع به یاد و خاطره جانباختگان و خانواده های جانباختگان نیست، بلکه جامعه امروز نیاز به یک همبستگی و اتحاد جهانی برای مبارزه با تروریسم و یک الترناتیو سوسیالیستی که جایگزین حکومت های اسلامی گردد دارد ،تا انسانیت دیگر شاهد چنین جنایاتی نباشد.
پردل زارع
۲۰۱۷/۶/۷