به یاد اعدام ۵۹ تن توسط رژیم اسلامی در مهاباد-اسماعیل ویسی

مقالات


” مجازات  ”اعدام بدون قید وشرط ملغی باید گردد!
روز جمعه دوازدهم خرداد ماه  سالروز اعدام ۵۹ تن از آزادیخواهان و نوجوانان شهر “مهاباد” توسط حکومت فاشیتسی اسلامی بود. سال ۱۳۶۲، رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی در تداوم سیاستهای کشتار دسته جمعی آزادیخواهان و زندانیان سیاسی  از بدو به قدرت خزیده شدنش برای تثبیت تثبیت حاکمیت سیاسی اش و  برای گسترش جو و فصای ارعاب مردم  و سرکرب هر نوع صدای اعتراض و آزادیخواهانه ای در جامعه کردستان ، ۵۹ تن از جوانان و نوجوانان شهر مهاباد را که، اکثریت آنان را در ماههای فروردین و اردیبهشت به طور هدفمند در خیابان های شهر ربوده و به گروگان گرفته بودند. به شهر تبریز انتقال داده و در یک به اصطلاح دادگاه چند دقیقه ای ” مجارات ”  اعدام را بر آنان تحمیل کرده و دسته جمعی، همچون دیگر کشتارهایش در زندانها و سایر مناطق ایران و کردستان برای حفظ و بقاء رژیم ضد انسانی شان،  به جوخه اعدام سپرد و کشتار کردند. کشتار شدگانی که بر اساس اسناد، عده ای از آنان کمتر از ۱۸ سال سن داشته  و حتی چند نفر دیگر شان در دبیرستان های مهاباد تحصیل می کردند.  کشتار شدگانی که خانوادهایشان هیچگاه از محل دفن شان اطلاعی بدست نیاورده اند.
در آنموقع، حمید رضا جلایی پور- اصلاح طلب فعلی، فرماندار شهر مهاباد بود. طی صدور و پخش اطلاعیه ای در سطح شهر روز دوازدهم خرداد۱۳۶۲  مردم مهاباد را، از چنین جنایت و کشتار دسته جمعی دستگیر شان، مطلع نمود.
در سالروز این اقدام جنایتکارانه، لازم است یاد جانباختگان این رویداد و سایر کشتار شدگان توسط رژیم اسلامی را گرامی داشت  و درود فرستاد!
اسامی کشتار شدگان مهاباد عبارتند از:
۱.غلامرضا بارزی ۲.حسن جهانیان ۳.علی بانه یان ۴.محمد علیالی ۵.محمد امین صفا ۶.همایون نیلوفری ۷.محمود ریازی ۸.محمد حسینی ۹.عباس حسینپور ۱۰.کاظم خاتونی ۱۱.علی مزنه ۱۲.عبدالله تجریان ۱۳.رحمان رحیمی ۱۴.علی گلپرست ۱۵.مصطفی عصمتی ۱۶.خالق بارزانی ۱۷.یوسف ایازی ۱۸.کمال چاوشینی ۱۹.حسن رحمانیان ۲۰.خالد رحیم آذر ۲۱.خالد صفایی ۲۲.سید ابراهیم احمدی ۲۳.محمد مسعودی ۲۴.محمد ابوبکری ۲۵.وفا الیاسی  ۲۶.منصور جناح ۲۷.محمد امین احمدی ۲۸.محمد سلیمی ۲۹.فریدون شنگه ۳۰.علی بازیان ۳۱خضر رنگین ۳۲.ابوبکر شکری ۳۳.ماشاالله نادری ۳۴.هژار کریمی ۳۵.کمال کریمی ۳۶.کریم رحیمیان ۳۷.یوسف حبیب پناه‌ ۳۸.محمد فاروق بازیار ۳۹.ابراهیم امینی ۴۰.صالح مام ابراهیمی ۴۱.شکری نادری ۴۲.مصطفی فقری ۴۳.علی غواره ۴۴.علی صلاحی ۴۵.ملا حسن لاجوردی  ۴۶.سلیمان حسن زاده‌ ۴۷.یوسف حسن زاده ۴۸.کریم کاوه ۴۹.سید محمود سید محمودی ۵۰.حامد محمود کندی ۵۱.حسین کلهری ۵۲.عباس یوسفی ۵۳.سیامک سقزی ۵۴.علی آباده ۵۵.کامران ظاهر حجازی ۵۶.صالح فرهودی ۵۷.مقصود محمودی ۵۸.احمد کروبی ۵۹.رحمان خضرپور
چکار باید کرد؟
آنچه آشکار و غیر قابل انکار است که، ماشین کشتار جمعی رژیم اسلامی از بدو سر کار آمدنش تاکنون همچنان فعال است و تاکنون تقفریبا ۱۵۰ هزار نفر را اعدام کرده که در سطح جهانی در صدر لیست جنایتکارترین کشورها قرار دارد.
اکثریت عاملین تمامی کشتارهای انجام شده شهر مهاباد و سراسر ایران،  از بدو سر کار آمدن رژیم اسلامی در ایران  و  بویژه جنایات هولناک دیگر دهه ۶۰ در ایران به زعامت ”  تمامی نهادهای حکومتی بویژه هاشمی رفستجانی ، نخست وزیری میر حسین موسوی و وزیر کشوری علی اکبر ناطق نوری ”   از کسانی بودند که در سال های بعد تغییر رنگ داده و اکنون ”  جزو رهبری فعالین اصلی  جنبش سبز،  اصلاح طلبان و دولت اعتدال  روحانی” هستند.  که جهت  دیگری را،  برای نجات و حفظ و بقاء  رژیم فاشیستی اسلامی سرمایه داران  در پیش گرفته اند. این جنایتکاران حرفه ای اکنون سنگ دفاع ار ” حقوق بشر و حقوق شهروندی ” را به سینه میزنند. نباید گذاشت مردم به اینها متوهم شوند. ماهیت جنایتکارانه و ریاکارانه آنان را که هدفی بجز ادامه و حفظ و بقاء حکومت اسلامی در ایران است را باید افشاء کرد. همچنانکه بعد از برگزاری  مضحکه ” انتخاباتی ” و در آوردن حسن روحانی بعنوان رئیس جمهور، ۱۱ نفر دیگر اعدام شده است. این ماشین کشتار همچنان و بدون وقفه دارد، کشتار می کند.
در واقع راه چاره اساسی تلاش سازمانیافته و هدفمند در بعد اجتماعی برای سرنگونی حکومت اسلامی در ایران می باشد. چون این حکومت بدون خون ریختن و بدون اعدام نمیتواند به بقای ننگینش ادامه بدهد.
اما لازم است در حال حاضر نیز چون اساسی انسانی و در دفاع از حق حیات و زندگی برای انسانها همچنانکه  ” ما حزب حکمتیست برای الغای بی قید و شرط مجازات اعدام تلاش میکنیم. از هر حرکت وجنبشی برای لغو مجازات اعدام در ایران و هر جای جهان قاطعانه حمایت میکنیم. زیرا مبارزه با مجازات اعدام و متوقف کردن آن مستلزم یک تلاش گسترده و سراسریاجتماعی برای درهم کوبیدن ماشین جنایت اسلامی  و سایر جنایتکاران است.
تمامی انسانهای آزادیخواه و احزاب و جریانات سیاسی- اجتماعی مخالف مجازات اعدام را فرامیخوانیم که برای الغای بی قید و شرط مجازات اعدام، دست بکار شوند.  زمینه  سازماندهی اجتماعی و بنیاد نهادن  سنگ بنای جنبش عظیم اجتماعی ضد اعدام در ایران، وجود دارد.  برای  تقابل عملی با  ” مجازات ”  اعدام، شعار مجازات اعدام بدون قید وشرط ملغی باید گردد!.   میتواند شعار اساسی آن برای بگور سپردن این عمل شنیع و ضد انسانی باشد. و نباید در این رابطه از هیجگونه تلاشی دریغ ورزید.
اسماعیل ویسی esmail.waisi@gmail.com
14 خرداد ماه ۱۳۹۶- ۴ ژوئن ۲۰۱۷