دو مطلب از ناصر بابامیری

تفاوت‌های منصور حکمت ✍️سمیرا دولتشاهی

چهارم ژوئن سالروز تولد منصور حکمت، یکی از شخصیت‌های نظریه‌پرداز موثر تاریخ مارکسیسم در ایران (به روایت دوست و دشمن) است. در مناسبت «روز حکمت» با بازخوانی و معرفی گوشه هائی از آثار منصور حکمت، برای معرفی بیشتر این کمونیسم متمایز تلاش میکنیم. مارکس در مقدمه گروندریسه (که خود این مقدمه به تنهایی یک اثر […]

ادامه مطلب
دو مطلب از ناصر بابامیری

جنگ امپریالیستی آپارتاید اسرائیل و توهمات رفقای “شفیق” جمهوری اسلامی ✍️سمیرا دولتشاهی

درگیری دو رژیم اسرائیل و جمهوری اسلامی تاکنون صحنه تلاقی ملاحظات و نظرات تحلیلگران جریانات مختلف بوده است. از یک طرف واکنش‌های ایجاد شده در نیروهایی که بخشاً به عنوان نیروی پروامپریالیست غربی شناخته می‌شوند، توام با انتظارات مضحک از یکسوی این معادله بوده و از طرف دیگر، بزرگنمایی آنچه صورت گرفته توسط نیروهای موسوم […]

ادامه مطلب