قطع شبکه های اجتماعی در تداوم سرکوبگری رژیم اسلامی، بی تفاوت نباشیم،دامن همگان را خواهد گرفت

مولتی مدیا

قطع شبکه های اجتماعی در تداوم سرکوبگری رژیم اسلامی، بی تفاوت نباشیم،دامن همگان را خواهد گرفت