سازش خونین پ ک ک در سوریه! – مهرنوش موسوی

مقالات

حزب پ ک ک با اسد ساخت و پاخت کرد تا ارتش سوریه کنترل را بدست بگیرد. از کنفرانس سران کشورهای عرب پیدا بود که توافقات قبلن شده و اسد را هم قرار است برگردانند. همه آن احزاب ناسیونالیستی کرد که متحد جمهوری اسلامی و اسد هستند چون از توافقات اطلاع داشتند به عمد فتیله ها را پائین کشیدند، حتی کشتار مردم را هم درست حسابی محکوم نکردند.
گفتیم، به خاطر گفتنش از قوم پرستان فحش خوردیم، ولی الان فریاد میکشیم که اردوغان فاشیست است، در این شکی نیست. بایست بدون چون چرا محکوم شود، اما ناسیونالیسم کرد با زندگی مردم در کردستان ترکیه قشنگ بازی کرد! با نقشه محور خامنه ایی/اسد/ اردوغان همکاری کردند. نتیجه این حملات برای مردم، کشتار آنها و آوارگی است. برای اسلام سیاسی تثبیت موقعیت اسد و جمهوری اسلامی و میلیتاریسم فاشیستی اردوغان و لابد به نان و نوا رسیدن ناسیونالیستهای کرد متحد اینهاست!
حالا بازهم برو از زبان جنبش ناسیونالیستی به فاشیسم اردوغان نه بگو! جنبش و پرچم و افق خودت را ول کن، تا شلوغ پلوغ شد، بدو بدو با دمپایی دنبال اوجلان راه بیفت. برو، بگذار خودت را هم روی صد و پنجاه هزار آواره و صدها جان باخته و صدها زخمی در مذاکرات بفروشند. ناسیونالیسم کرد شغلش همین است. چند بار به شماها بگوئیم افق « کردی» نداریم. کردستان هم کارگر دارد هم مفتخور! ولی شما جلو بیفت جهان را به اقوام تقسیم کن. فقط همین مان مانده بود که تهمینه میلانی هم جوگیر شده بنویسد که شرم دارد که کرد نیست. یک روزی انسانها شرم میکردند که برایشان هویت قومی بتراشند، اما در این سه روزه چنان این ایدئولوژی را باد زدند که همه جنبش خودشان یادشان رفت. یکهو همه با امام جمعه مریوان و اوجلان و عبدالله مهتدی و هر کسی که یک روزی شلوار کردی پایش کرده بود دخترخاله پسرخاله شدیم!
من میخواهم ببینم الان که سازش کردند و یک لیوان آب هم رویش، کسی هست بیاید خودش را هم قوم اینها معرفی کند؟ یا نه؟ آوار دیپرشن قومیشان هم سر ما خراب خواهد شد.