اطلاعیه مشترک درمورد بند و بست احزاب ناسیونالیست کرد با جمهوری اسلامی

نشريات

مردم مبارز کردستان، آزادیخواهان
همانطور که اطلاع دارید، در روزهای اخیر برملا شد که چهار حزب و سازمان ناسیونالیست در کردستان شامل دو حزب دمکرات کردستان و دو سازمان زحمتکشان با مامورانی از جمهوری اسلامی نشست داشته و بیشرمانه اعلام کرده اند که قصد دارند به این نشست ها ادامه دهند. این جریانات چنان زبونانه به این نشست ها رفته اند که جرئت و شهامت طرح آنرا نه به جامعه و نه حتی به اعضای خود نداشته اند و تنها پس از اینکه خبرها به بیرون درز کرد مجبور به تایید آن شدند. این نشست ها چیزی جز کرنش وتسلیم درمقابل جمهوری اسلامی و توطئه علیه مبارزات آزادیخواهانه مردم نیست.

این جریانات در شرایطی وارد این بند و بست ها شده اند که خواست سرنگونی جمهوری اسلامی به خواست دهها میلیون نفر از مردم در سراسر کشور تبدیل شده و مردم معترض بخصوص از دیماه ٩۶ متحدانه به میدان آمده اند و با شعار اصلاح طلب اصولگرا دیگه تمومه ماجرا عزم خود را برای سرنگونی حکومت اعلام کرده اند.

مردم کردستان نیز که چهل سال جنایات حکومت را با گوشت و پوست تجربه کرده اند خواستی جز سرنگونی بی کم و کاست حکومت ندارند و از هر فرصتی برای ابراز خشم و نفرت خود و خلاصی از شر این حکومت استفاده میکنند.

مذاکره با چنین حکومتی جز دشمنی با مبارزه آزادیخواهانه مردم و جز سازش و تسلیم در مقابل این حکومت نیست. این سیاست رسوا این بار بیش از هر زمان ضدیت این جریانات با جنبش سرنگونی و آزادیخواهانه مردم را نشان میدهد.

ما امضا کنندگان این بیانیه هر نوع مذاکره و نشست پنهانی یا علنی با جمهوری اسلامی، با شرایط یا بدون شرایط، را اقدامی آشکار علیه مردم و علیه مبارزات انقلابی مردم میدانیم و شدیدا آنرا محکوم میکنیم . ما از همه فعالین و مردم آزادیخواه میخواهیم این موضوع را جدی بگیرند و با تمام قوا و به هر شکل که میتوانند این سیاست ضد مردمی را افشا و محکوم کنند و مردم هرچه بیشتری را علیه این سیاست ننگین به میدان آورند و نشان دهند که هر جریانی قصد سازش با حکومت اسلامی داشته باشد مطلقا از جانب مردم طرد و رسوا خواهد شد. مردم کردستان تجارب گرانبهایی از مقابله با این سازش ها و توطئه ها دارند و همراه با مردم آزادیخواه در سراسر کشور این تشبثات را در نطفه خفه خواهند کرد.

متاسفانه کومه له (سازمان کردستان حزب کمونیست ایران) بعنوان یک جریان چپ و سرنگونی طلب در مقابل این مذاکرات نرمش زیادی نشان داده و نشست با نهاد دلال نروژی که هدفش کشاندن کومه له به مذاکره با جمهوری اسلامی بوده است را، یکسال و نیم مخفی نگهداشته است . با اینحال اکنون هم کومه له حاضر به محکوم کردن بند و بست احزاب نامبرده با جمهوری اسلامی نیست. ما امضا کنندگان این بیانیه از کومه له میخواهیم که علیه هر نوع بند و بست این احزاب با جمهوری اسلامی موضع قاطعی بگیرد و بدون اما و اگر و بدون هیچ توجیهی سیاست ارتجاعی آنها را محکوم کند.

کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری ایران
کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری ـ حکمتیست
٢۶ تیر ١٣٩٨ – ١٧ ژوئیه ٢٠١٩