اعلامیه حزب کمونیست کارگری – حکمتیست در مورد: اجتماع پرشور بازنشستگان در مقابل مجلس رژیم

کارگری نشريات

امروز سه شنبه ۲۸ خرداد، بنا به قرار قبلی بازنشستگان در مقابل ساختمان مجلس رژیم اسلامی اجتماع و اعتراض کردند. بازنشستگان بدلیل عدم رسیدگی به خواستهایشان از جمله؛ افزایش حقوق بازنشستگی و عدم اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری در مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع نمودند. در این تجمع اعتراضی که بیش از ۱۰۰۰ نفر در آن شرکت داشتند، شعارهائی مانند: “جنگ افروزی رها کن، فکری بحال ما کن”، “گرانی، تورم، بلای جان مردم”، “بازنشسته میمیرد، ذلت نمیپذیرد”، “فریاد، فریاد، از این همه بیداد”، “دشمن ما همینجاست، دروغ میگن آمریکاست”، “کارگر زندانی آزاد باید گردد”، “معلم زندانی آزاد باید گردد”، “زندانی سیاسی آزاد باید گردد”، و “دانشجو، کارگر، اتحاد اتحاد” و … به اعتراض پرداختند.

این تجمع در شرایطی صورت میگیرد که بیکاری و فقر شدید در میان مردم در هفته های اخیر دامنه گسترده ای پیدا کرده و بازنشستگان که از طبقات محروم جامعه هستند عملا بیش از بیش به ورطه فقر و ورشکستگی کشیده شده‌اند و از تامین هزینه حداقل نیازهای خود ناتوانند. تجمع وسیع امروز بازنشستگان در ساعت ۱۳ و ۳۰ دقیقه بعد از خواندن قطعنامه به پایان رسید و جمعیت با دادن شعار بطرف سازمان برنامه و بودجه راهپیمایی کردند.

حزب کمونیست کارگری – حکمتیست از اجتماع و خواستهای برحق بازنشستگان قویا حمایت میکند و کارگران، معلمان و بخشهای مختلف مردم محروم را به اعتراض علیه بانیان فقر و اختناق فرامیخواند. برخورداری از یک زندگی شایسته انسان امروز و استفاده از امکانات جامعه حق همه شهروندان است. تحقق خواستهای انباشت شده و تغییر جدی وضعیت وخیم اقتصادی و معیشتی اکثریت جامعه، در گرو بمیدان آمدن بخشهای مختلف طبقه کارگر و اردوی مردم زحمتکش، تشدید مبارزه برای سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی و پایان دادن به این نظام استثمارگر و جنایتکار است. امروز همبستگی جنبشهای اجتماعی پیشرو و سازمانیابی محلی و منطقه ای و سراسری کارگران از ضروریات بلافصل پیشروی و پیروزی مبارزات کنونی است. زنده باد مبارزه سراسری بازنشستگان برای یک زندگی انسانی و مرفه!

مرگ بر جمهوری اسلامی!
آزادی، برابری، حکومت کارگری!
زنده باد جمهوری سوسیالیستی!

حزب کمونیست کارگری ایران – حکمتیست
۲۸ خراد ۱۳۹۸ – ۱۸ ژوئن ۲۰۱۹