محبوبه سجادی “مادر عزیزان” زندگی را وادع گفت! – نسرین رمضانعلی

روز دوشنبه اول دسامبر محبوبه سجادی در ارامش و در میان اعضای خانواده زندگی را وداع گفت، دایه محبوبه که من دادا خطابش میکردم، را کمتر جوان مبارزی در شهر سنندج بود که نشناسد. دادا جای اعتماد و اتکا برای خیلیها بود. دادا هم این خیل عظیم را دوست داشت و جوانان شهر سنندج به […]

ادامه مطلب