عنتربازی اصلاح طلبان برای خامنه ای ✍️ سیاوش دانشور

اصلاح طلب حکومتی پدیده مهجوری است که باید مورد مطالعه و مداقه قرار گیرد. در ایران اختناق زده و اسلام زده، هیچ پدیده ای معنی رایج و جهانی اش را ندارد. وقتی “سید محرومان” شخصاً قاتل سریال و حامی سرمایه داران و اختلاسگران است، وارونگی و بالماسکه بودن اصلاح طلب این نظام نباید غیرمنتظره باشد. […]

ادامه مطلب