علیه نسل کشی و هولوکاست غزه، برای حل مسئله فلسطین ✍️بیانیه پلنوم ۴۸ حزب کمونیست کارگری – حکمتیست

علیه نسل کشی و هولوکاست غزه، برای حل مسئله فلسطین ١- آنچه درغزه میگذرد، نماد بربریت محض کاپیتالیسم معاصر است. دولت نژادپرست اسرائیل در حمایت کامل دولتهای دمکراسی و سانسور رسانه ها به نسل کشی تمام عیار مردم فلسطین مشغول است. جنایت هولناکی که وجدان بشریت آگاه را تکان داده است. نفرت پراکنی ملی و […]

ادامه مطلب