نقش مجامع عمومی در مبارزات کارگری و معضل ناعلاج هواداران “تشکل پایدار” ✍️ اسد گلچینی 

میگویند مبارزات کارگران “خود بخودی ” است و باید منجر به ایجاد تشکل های پایدار مانند سندیکا شود تا جنبش کارگری قادر به دفاع از خود و تعرض بیشتر در مبارزات طبقاتی باشد. طرفداران این دیدگاه که سندیکا را مکررا تجویز میکنند هیچ راه حل منطقی و البته در خور با مبارزه با یکی از […]

ادامه مطلب