اطلاعیه شماره۴ ستاد هماهنگی ایرانیان آزادیخواه گوتنبرگ و حومه

اخبار رسانه های تصویری


با سپاس و درود فراوان از همه شما ها که با پیام های « ستاد هماهنگی اعتراض به حضور جمهوری اسلامی در گوتنبرگ » همراه شدید و روزجمعه از ساعت سه و نیم بعد از ظهر تا ساعت هشت و نیم شب در کنار هم بودیم . از همه تان سپاسگزاریم!
ما نشان دادیم که با کنارهم بودن ؛ بدل به قدرتی می شویم که جمهوری اسلامی جرئت نمایش وپیشروی خود را جزدرسایه حمایت پرهزینه پلیس سوئد وبهره گیری ازاعمال شرایط سخت پلیسی، نخواهد توانست سیاست های ضد انسانی خود را درشهرما ( گوتنبرگ)  پیش ببرد
ما نشان دادیم که با همه چند سویه نگری های دید و درک  سیاسی مان ، می توانیم در کنارهم باشیم و نقشه پیشروی رژیم اسلامی و عوامل آنرا درشهرگوتنبرگ برای چندمین بار خنثی نماییم  و آنها را مجبور نماییم که همچنان با چراغ خاموش حرکت کنند.
روز جمعه ۱۹ مه ۲۰۱۷ در میان انبوه بیشمار پلیس در محوطه پلیس مرکزی گوتنبرگ ، این صدای آزادیخواهان و فرزندان مردم بود که درشهر طنین انداز بود و یک لحظه شعار« جمهوری اسلامی با هر جناح و دسته، نابود باید گردد » و شعار یک پارچه : « جمهوری اسلامی ؛ می کنیم ات سرنگون » به همراه شعار« زندانی سیاسی، آزاد باید گردد» باز نایستاد . این شعار از زبان بیشمار تظاهر کننده در کنار انبوه باندورل ها ، شعارها ، عکس ها و پلاکا درهای ما خیل عظیم سرنگونی طلبان در برابر چشمان اندک کسانی که از شهر ها و کمون های دور و نزدیک برای رای دادن آمده بودند ، به نمایش درآمد . می توان گفت: روزجمعه، ۱۹ مه ۲۰۱۷ ، شهر گوتنبرگ؛ زیرپای مخالفین نظام جمهوری اسلامی بود و این روز به نام فراخوان اعترا ض جمعی ما  به ثبت رسید
دو نکته در نمایش روز جمعه ۱۹ مه۲۰۱۷  ، برابر ۲۹ اردیبهشت۱۳۹۶، در شهر گوتنبرگ برجسته می نماید :
۱- اینکه ادعا می کردند : “سوئد درتب انتخابات ایران” می سوزد ، بیمایه ترین ادعای جانبداران نظام بود. عوامل سفارتخانه استکهلم ، بشکل عریانی برای چندمین بار، دریافتند گوتنبرگ جای آنان نیست وباردیگر جمعه ۱۹ مه فضاحت نظام به ثبوت رسید که با همه تلاش و تمهیدات نتوانستد تا بیش از۳۶۰ نفر را از خیل وسیع ایرانیان گوتنبرگ و حومه به پای صندوق بکشانند و تازه همین تعداد را جدا از گوتنبرگ و حومه از شهرها و کمون های بالای صد کیلومتردورتر به گوتنبرگ رساندند!
۲- ما طی اعلامیه ها و گفتگوهای رادیویی اعلام داشتیم؛ که نمی گذاریم ، سفارتچی های رژیم درشهرمان  گوتنبرگ جعبه مارگیری صندوق رای بگذارند . جالب است که وقتی به محل رسیدیم ، نیروی پلیس و ماشین ها ، موانع راه بندان ایجاد شده  پلیس ، دیواره ای از کنترل را دور ما و محل رایگیری کشیده بودند.
می توان گفت ؛ محل رایگیری در محوطه پلیس مرکزی گوتنبرگ جای دارد که با موانع پرشمار پلیس، حضورماموران و دهها سگ و ماشین هیا ضد شورش، با هزینه پرشماردولت سوئد ازمالیات ما مردم، آنهم درجهت کنترل ما اعتراض کنندگان ، نشان داد که صندوق ها با موش مردگی ماموران سفارتچی در پستوی رستوران اُلووی، حتی دست یافتن اش را برای کسانیکه جهت رای انداختن آمده بودند را نیز دشوار می نمود، بطوری که می بایستی ازسد کنترل پلیس وماموران مورد وثوق خود رژیم، ابتداء دم درب ورودی کنترل می شدند تا به پای صندوق ها برسند. امری که نشانه ترس و وحشت رژیم حتی به عوامل متوهم خود نیز معنی می یابد .
آزادیخواهان ایرانی گوتنبرگ و حومه
ما به عهد تاکنونی خود عمل کردیم و توانستیم، با هم باشیم . در کنار یکدیگر جا بگیریم . همصدا بشویم و نیروی اپوزیسیون آزادیخواه مقیم گوتنبرگ را در برابرکلیت نظام جمهوری اسلامی به نمایش بگذاریم .
ما همچنان با شما هستیم و در ویژه برنامه روز یکشنبه و سه شنبه در موج ام . ان . اف ( رادیو دنیای بهتر) با خط آزاد با شما ها خواهیم بود  و تلاش داریم تا همواره مشارکت فعال ایرانیان شریف و برابری طلب شهر را با خود در امر رودررویی با رژیم اسلامی و عوامل ریز و درشت آنان را به بحث و داروی و دخالتگری شما ها بگذاریم !
مرگ بر جمهوری اسلامی !
ستاد هماهنگی اعتراض به حضور جمهوری اسلامی در گوتنبرگ !
شنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۶ برابر با ۲۰ می ۲۰۱۷