خودکشی یک پناهجوی ۱۶ ساله سوئد را تکان داد

اخبار

خودکشی یک پناهجوی ۱۶ ساله سوئد را تکان داده است

دهها هزار سوئدی پستی را در فیس بوک به اشتراک گذشاته اند که از خودکشی یک پناهجوی ۱۶ ساله در این کشور خبر می دهد

 ۱۱۵هزار نفر خبر خودکشی یک نوجوان ۱۶ ساله پناهجو را در فیس بوک کشور سوئد لایک کرده اند و ۴۵ هزار نفر هم آن را به اشتراک گذاشته اند.

این حادثه در شهر Lund سوئد و در شب گذشته رخ داده است.

این خبر را یک افسر اداره پلیس این شهر در فیس بوکش گذاشته و طی آن شرح داده که چطور بدن این نوجوان بطور اتفاقی و تصادفی پیدا شده است.

این پسر ۱۶ ساله البته به سرعت توسط این مامور پلیس به بیمارستان رسانده شده اما نوشته این پلیس که پرسیده: در این سفر تو چقدر باید صدمه ببینی و زجر بکشی اشک مخاطبانش را درآورده.

– تو گریه می کردی و جیغ می کشیدی و می خواستی از چنگال من بگریزی. بر سر تو در این سفر لعنتی چه آمده است پسر که به جای بازی حالا باید گریه کنی و با مرگ دست و پنجه نرم کنی؟ من نام تو را نخواهم نوشت تا هویتت فاش نشود. اما از خودم می پرسم چه مصیبتهایی تو باید کشیده باشی که چنین روح آشفته ای داری. مصیبتهایی که من حتی قادر به تصور آنها هم نیستم.

این متنی است که این افسر پلیس برای نوجوان ۱۶ ساله پناهجو در پست فیس بوکی اش گذاشته.

شرم بر آنانی که تو را ندیده و نشناخته قضاوت می کنند . تو که تنها و بدون همراه به کشور من گریخته ای!