شعاری که مبنای آن طعنه به رژیم اسلامی و تحقیر خامنه ای است! – پدرام نواندیش

این روزها  که شهروندان به جان آمده از ستمگری رژیم اسلامی سرمایه داران،  کف خیابان تعداد وسیعی از شهرها را از آن خود کرده اند،شنیده شدن شعار های گوناگون از سوی تظاهر کنندگان دور از انتظار نیست. مضمون اکثر شعار  های تظاهر کنندگان سلبی است و راس حکومت سرمایه داران اسلامی »خامنه ای« را آماج […]

ادامه مطلب
پلاسچی - هژیر

فرقه‌ی ابتذال شر – نوشته ای از هژیر پلاسچی

اول: فرقه‌ی ابتذال شر اصلن با هم هماهنگ نیستند اما بر حسب اتفاق یک ساز را کوک می‌کنند و با یک‌مشت کلیدواژه‌ی مشترک ترهاتشان تولید می‌شود. حالا این اسم رمز، «گرسنگی» است و در ضمن اعلام جنگ غارتگران منتظرالدوله است با ارتش شورشی گرسنگان. گفته شد که مخالفت آنها با «شورش گرسنگان» از این جهت […]

ادامه مطلب
هژیر پلاسچی

سناریوی جدید جمهوری اسلامی دیگر حتا در فرم هم نوآوری ندارد! – هژیر پلاسچی

سناریوی جدید جمهوری اسلامی دیگر حتا در فرم هم نوآوری ندارد. همان خزعبلات مکررن تکرارشده در نمونه‌های مشابه، که گویی همه‌ی آنها را همان تیم کارگردانی «گاندو» و «سرجوخه» ساخته‌اند، با همان فضاحت و همان به هم بستن رطب و یابس. و به روشنی نه مبتنی بر «اطلاع» و «رصد»، بلکه متکی بر بازداشت جمعی، […]

ادامه مطلب