در مورد گرایشات درون جنبش کارگرى- آخرین صحبتهاى منصور حکمت در سمینار کمیته شهر

{این نوشته متن خام پیاده شده از روى نوار است} چند نکته متفرقه داشتم. بعد بحثى در مورد گرایشات کمونیستى و کارگرى در درون طبقه کارگر و مشخصه‌هاى آن. نکات متفرقه‌ام یکى راجع به این بود که مصطفى گفت کارگرى هست که چپى‌ها را قبول ندارد و غیره. من هم چپى‌ها را قبول ندارم، ولى […]

ادامه مطلب

در دفاع از “فعالینی” که پرچم الله اکبر در دست داشتند؟! توده ایسم را نمیتوان با رنگ و لعاب به جای کمونیسم کارگری معرفی کرد! – علی جوادی

پرسش: در دو شماره قبل نشریه به جنبه هایی از بحث حزب، جنبش سرنگونی و فعالین جنبشهای اجتماعی پرداختیم. در همین زمینه و همچنین بحث دفاع از شخصیتهای سیاسی کمپ راست و ملی – اسلامی، رفیق حمید تقوایی در پلنوم اخیر حزب، بحثهایی ارائه داده است. به ما بگوئید که بحثهای رفیق حمید تقوایی شامل […]

ادامه مطلب

یکسال پس از جنایت! – محمدرضا پویا

یکسال از جنایت هوایی رژیم اسلامی گذشت. ۱۷۶ نفر انسان در یک چشم بر هم زدن با موشکهای سپاه پاسداران جان باختند. حادثه ای که بمانند زخمی عظیم بر پیکر جامعه مانده است. در یکسال گذشته جمهوری اسلامی با شامورتی بازی هر انچه در انبان داشت بیرون کشید تا خاک نسیان بر ذهن مردم و […]

ادامه مطلب

بیانیه در حمایت از مبارزات مردم آزادیخواه در کردستان عراق و محکومیت سرکوب ضد انسانی توسط حکومت اقلیم کردستان

همانگونه که همگان کم و بیش در جریان اخبار و اتفاقات چند روز اخیر شهرهای کردستان عراق هستید، حکومت مرکزی عراق و حکومت اقلیم کردستان در جنگ برای سهم‌خواهی هرچه بیشتر از سفره کارگران و زحمتکشان عراق، نان و معیشت و زندگی آنها را به گروگان گرفته اند. همین امر موجب شکل گیری اعتراضات توده‌ای […]

ادامه مطلب

فاشیسم در قدرت، فاشیسم دراپوزیسیون – حمید تقوائی

بدنبال قتل فجیع جرج فلوید بدست پلیس راسیست آمریکا و اعتراضات گسترده و مداوم درصدها شهر آن کشور، و امروز در یک سطح جهانی، نیروهای اپوزیسیون راست جمهوری اسلامی نیز به تقلا افتاده اند. مصاحبه میکنند و قلم میزنند و در مدیای اجتماعی کامنت مینویسند و لایک میزنند اما نه در اعتراض به قتل جرج […]

ادامه مطلب

خاری بر گور – ایرج فرزاد

جناب محمود دلت آبادی، با قتل قاسم سلیمانی، نتوانست با خاری که بر دلش نشست، “بسازد”. آمار کشته ها در حدود یک هفته قبل از “پرواز آسمانی” آن سردار اسلام و بدست امثال این شهید ادبای مشروطه و مشروعه طلب، دستکم ۱۵۰۰ نفر اعلام شد. ۱۵۰۰ نفر از کسانی چون پویا بختیاری که پدرش شاید […]

ادامه مطلب

جمهوری اسلامی و آمریکا منفعتی در براه انداختن جنگ ندارند – عباس گویا

بقول یوجین دبز جنگ درتمام تاریخ بشری توسط دولتها اعلان شده است، نه توسط مردم عادی. دولتها منافع قابل شمارشی دارند که برای آنها ممکن است جنگ با کشوری دیگر را آغاز کنند. برای تعیین احتمال جنگ بین آمریکا و ایران باید بتوانیم منافع احتمالی ناشی از جنگ برای هر کشور را نشان دهیم، به […]

ادامه مطلب

چند نکته در حاشیه ترور قاسم سلیمانی –

1- دنیا بدون قاسم سلیمانی ها مکان امن تری برای ۯندگی است. 2- حکومت اسلامی بدون قاسم سلیمانی موجودیت ضعیف تر و در هم ریخته تری برای سرنگونی به قدرت توده های مردم است. بساط تروریسم اسلامی را نیۯ راحت تر میتوان در سطح خاورمیانه جارو کرد. 3- خطر جنگ میان حکومت اسلامی و آمریکا […]

ادامه مطلب