قلب بزرگ رفیق حسین مرادبیگی (حمه سور) از تپش ایستاد! ✍️حزب کمونیست کارگری- حکمتیست

دسته‌بندی نشده نشريات

قلب بزرگ رفیق حسین مرادبیگی (حمه سور) از تپش ایستاد!

با تاسف عمیق اعلام میکنیم رفیق حسین مرادبیگی (حمه سور) چهره شناخته شده جنبش کمونیستی کارگری ایران و کردستان از میان ما رفت. حمه سور عزیزمان از ژانویه ٢٠١٢ تاکنون، به مدت ١٢ سال تحت معالجه مداوم و با استقامت در مقابل بیماری سرطان ایستادگی کرد. عاقبت ساعت ٢٣:٢٠ شنبه شب گذشته چهارم مه ٢٠٢۴ در آغوش گرم خانواده و بستگان نزدیکش در شهر استکهلم برای همیشه ما را جا گذاشت.
بیش از نیم قرن مبارزه و فعالیت درخشان کمونیستی و متحزب حمه سور بی تردید با مبارزه و تلاش توده کارگر و زحمتکش در جامعه ایران و به ویژه کردستان عجین شده است. رفیق حسین مرادبیگی جزو اولین دسته نسل جوان خلاف جریان و آزادیخواه و برابری طلب در جامعه کردستان بود که با برافراشتن پرچم سوسیالیستی و چپ در سال ١٣۴٨ شمسی تشکل کمونیستی را بنیاد گذاشتند که در مقطع انقلاب ١٣۵٧ نام کومه له به خود گرفت و در آن مقطع سهم بزرگی در پایان دادن به حاکمیت رژیم سلطنتی در کردستان به عهده داشت.
نقش حمه سور در بیش از نیم قرن مبارزه بی امان متشکل و متحزب علیه نظم سرمایه داری و حکومتهای سلطنتی و جمهوری اسلامی با سازماندهی و ابتکارات بزرگی عجین است که سرمنشآ تحولات مهم در جامعه کردستان و ایران بوده است. تنها به عنوان یک نمونه او اولین فرمانده نظامی پیشمرگ کومه له بود که نقش بلامنازعی در پایه گذاشتن جنبش مسلحانه توده ای در مقابل هجوم جمهوری اسلامی در سال ١٣۵٨ و سالهای بعد به عهده گرفتند. چه کسی میتواند منکر شود در آن مقطع نام و آوازه فرمانده حمه سور در شهر و روستاهای کردستان و در سطح جنبش چپ و انقلابی مشوق مبارزین جوان برای پیوستن به صف نبرد نظامی با نیروهای سرکوبگر و پاسداران جهل و خرافه جمهوری اسلامی بود.
رفیق حسین مرادبیگی مارکسیستی با استعداد و از پرچمداران مارکسیسم انقلابی و شخصیتهای کلیدی بنیانگذار حزب کمونیست ایران و از چهره های مشهور جنبش کمونیسم کارگری بود. بیشک نام و آوازه حمه سور در جنبش گسترده برای آزادی و برابری، در جنبش بازگرداندن اختیار به انسان، در جنبش توده ای و مسلحانه مردم کردستان علیه تبعیض طبقاتی و ملی و مهمتر در جنبش مارکسیستی و کمونیستی کارگری چند دهه اخیر ثبت شده و ماندگار است.
با درگذشت رفیق حسین مرادبیگی (حمه سور) کارگران و آزادیخواهان و برابری طلبان یکی از پیگیرترین یاران خود، جنبش کمونیسم کارگری و جریان ما یکی از رهبران و همسنگران سالهای متمادی مبارزه پیگیر، طیف وسیع رفقا و دوستان او یکی از صمیمی ترین و سالمترین انسان همیشه دوست داشتنی را از دست داده ایم.
ما فقدان حمه سور عزیزمان را قبل از همه به خانواده و بستگان داغدیده و عزیز او، به همه رفقا و دوستان بیشمار او و به صفوف جنبش کمونیسم کارگری تسلیت میگوییم. یاد عزیزش را با تعهد به پیگیری اهداف کمونیستی و انسانی او گرامی میداریم.
در اطلاعیه های بعدی در باره تاریخ و زمان مراسم گرامیداشت رفیق حمه سور اطلاع رسانی خواهیم کرد.
یاد و خاطره رفیق حسین مرادبیگی (حمه سور) همیشه زنده است.
دفتر سیاسی حزب کمونیست کارگری – حکمتیست
پنجم مه ٢٠٢۴