خصلت “زنانه” انقلاب جنبش انقلابی جنبش آزادی زن – آذر ماجدی

تاکنون، طی تاریخ، هیچ جنبش انقلابی این چنین با خواست آزادی زن در هم تنیده نبوده است. این چنین خواست آزادی زن در راس خواست های آن قرار نداشته است. این چنین زن و مرد در کنار هم و با صدای رسا آزادی زن را فریاد نزده است. مساله بر سر شرکت وسیع زنان در […]

ادامه مطلب

اطلاعیه سازمان آزادی زن: جنبش آزادی با قدرت بمیدان آمده است! حجاب اسلامی، آپارتاید جنسی و ستمکشی زن را بمصاف طلبیده است!

جنبش آزادی زن اولین اعتراض وسیع و توده ای علیه رژیم اسلامی را سازمان داد. هزاران زن در ٨ مارس ١٣۵٧ دراعتراض به فرمان حجاب خمینی به خیابان ها آمدند. فریاد زدند آزادی زن نه شرقی نه غربی جهانی است! بمدت یک هفته تجمع، میتینگ و تظاهرات سازمان دادند و رژیم را عقب نشاندند. اولین […]

ادامه مطلب

سه منبع و سه جزء شعار “مرد، میهن، آبادی”! – سیاوش دانشور

دوره انقلابی را عده ای بنادرست جنگ شعارها فهمیده اند. شعارها مستقل از اینکه طراحان آن خود واقف هستند یا خیر، خاستگاه اجتماعی دارند، منافع معینی را برجسته میکنند، اذهان را به سمت خاصی هدایت و نشانه میروند، و مهمتر، علیه وضعیتی هستند که بناگزیر باید تغییر کند. شعاری که اخیراً تحت عنوان؛ “مرد، میهن، […]

ادامه مطلب

به فاتحان خیابانهای ایران – ایرج فرزاد

به عنوان انسانی با بیش از نیم قرن مبارزه در راه آرمانهای پیشرو و آزادیخواهانه، و فردی شناخته شده برای توده های مردم کردستان ایران، نکات زیر را به فاتحان خیابانهای شهرهای ایران توصیه میکنم: ۱. جنبش و مبارزه کنونی خود را نام گزاری کنید. به جای اعداد “انقلاب ۵۷”، جنبش سالهای ۸۸، ۹۶ و […]

ادامه مطلب

بیانیه شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران در اعتراض به سرکوب گسترده اعتراضات مردم

بیانیه شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران در اعتراض به سرکوب گسترده اعتراضات مردم ،پادگانی شدن برخی مدارس و دستگیری دانش آموزان و دانشجویان و معترضان خیابانی و دعوت از معلمان و دانش آموزان به تعطیلی مدارس در روزهای دوشنبه ۴ مهر و چهارشنبه ۶ مهر مرد را دردی اگر باشد خوش است درد […]

ادامه مطلب

در باره بیانیه های ارتش و سپاه، خلع سلاح شان کنیم! – سیاوش دانشور

بیانیه های ارتش و سپاه و تهدید زنان و مردان آزادیخواهی که نفس نظام را بند آورده اند، بیانیه وحشت است. فرماندهان ارتش اگر از نیروی انتظامی و گشت کشتار دفاع نکنند چه کسی باید دفاع کند؟ اگر قاتلین ۱۵۰۰ فرزند ما در آبان ما را «اغتشاشگر» نخوانند و برادران قاتل شان که با گلوله […]

ادامه مطلب

به پا خیزیم روزهای شیرین پیروزی در راه است!- کامران پایدار

این روزها، شورش گرسنگان و قیام سرتاسری زنان و جوانان مبارز و آزادیخواه تمامی ارکان و پایه های حکومت اسلامی را به لرزه درآورده است. حکومت اسلامی جنایتکار بیش از هرزمان دیگری در سراشیب سقوط گرفتار است. سرکوب و دستگیری , بازداشت و شکنجه کارگران زحمتکش و ستمدیده و اخذ اقرار و اعترافات اجباری به […]

ادامه مطلب

ایران در آستانه یک تحول انقلابی و دوران ساز – اعلامیه حزب کمونیست کارگری – حکمتیست

طوفان سیاسی قدرتمندی در ایران راه افتاده است. تحولی بزرگ و بیسابقه و دوران ساز با پتانسیلِ یک انقلابِ عظیم اجتماعی. اینروزها در ایران تاریخی نوین ساخته میشود که با کل تاریخ یک قرن گذشته متمایز است. زنان در ایران یک آکتور مُهم و پیشتاز این تحولِ انقلابی و دوران سازند. اینروزها زنان با برگرفتن […]

ادامه مطلب

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و‌حومه: قتل بیرحمانه مهسا (ژینا) امینی و اذیت و آزار و سرکوب زنان محکوم است

قتل بیرحمانه مهسا (ژینا) امینی و اذیت و آزار و سرکوب زنان محکوم است قتل فجیع مهسا (ژینا امینی) زن جوان ۲۲ ساله، موجب خشم و‌ انزجار عمیق مردم در سراسر کشور شده است. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و‌حومه این جنایت آشکار و بیشرمانه را قویا محکوم‌میکند و خواهان پیگرد، محاکمه علنی و‌ […]

ادامه مطلب

اطلاعیه کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری – حکمتیست درباره : قتل مهسا امینی توسط جنایتکاران اسلامی

انتقام مهساها را با سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی خواهیم گرفت . اوباش اسلامی در تعرض درندانه به زنان سنگ تمام گذاشته اند . اما به شهادت تمام عالم این دست وپازدن و زوزه های عاجزانه جنایتکاران در مقابل خروش انقلاب زنانه در ایران است . و حکایت از ناتوانی رژیم هار اسلامی در مقابل موج‌توفنده […]

ادامه مطلب