هنگامی که ساواکی ها تاریخ نگار می شوند! – علی فیاض

الجزایری ها ضرب المثل بسیار عمیق و پر معنایی دارند. این ضرب المثل که گفتگویی است بین پدری با فرزندش، با زبانی ساده گرفتاری های فرصت طلبان و دروغگویان را برملا می سازد: “پسر: پدر جان بیاییم ما نیز خلعت شریفان به تن کنیم، و “شریف” شویم! پدر: پسرم به خود بستن عنوان شریف، کار […]

ادامه مطلب