تلاش بیهوده جمهوری اسلامی در هفت تپه – سمکو نوری

دور دیگری از اعتصابات کارگری در هفت تپه در جریان است. یک ماه است که کارگران هفت تپه پس از انحراف بزرگی که به مبارزاتشان تزریق شد، باری دیگر برای پایه ای ترین حقوق انسانی شان دست به اعتصاب زده اند. در دور قبلی اعتصابات که از فروردین ۹۶ آغاز شد، تا قبل از دستگیری […]

ادامه مطلب

اعتصاب صنفی دیگر معنا ندارد! «رژیم باید برود» باید به خواست اصلی همه اعتراضات و اعتصابات تبدیل شود. جمشید هادیان

«منطقی نیست که فقط روی فعالیت صنفی متمرکز باشید … زمان حاضر زمان اعتراضات گسترده و اساسی سیاسی است… کسانیکه فقط فعالیت صنفی می کنند، مثل اینکه خبر ندارند مبارزات ملت به چه مرحله ای رسیده است».هاشم خواستار، پیام به معلمان از زندان وکیل آباد مشهد، ۲۴ خرداد ۱۴۰۰.کل پیام بصورت ضمیمه در آخر این […]

ادامه مطلب