سازش خونین پ ک ک در سوریه! – مهرنوش موسوی

حزب پ ک ک با اسد ساخت و پاخت کرد تا ارتش سوریه کنترل را بدست بگیرد. از کنفرانس سران کشورهای عرب پیدا بود که توافقات قبلن شده و اسد را هم قرار است برگردانند. همه آن احزاب ناسیونالیستی کرد که متحد جمهوری اسلامی و اسد هستند چون از توافقات اطلاع داشتند به عمد فتیله […]

ادامه مطلب

آب سرد این یکی “آش بتال” سمکو نوری

طبق اخبار گفته میشود نیروهای موسوم به سوریه دمکراتیک “پ ی د” با رژیم اسد توافق کرده اند. فعلا چند و چون این توافق ، مسائل پشت پرده و عکس العمل رژیم اسد در ادامه این توافق در پرده ای از ابهام است. احزاب ناسیونالیست کُرد همیشه در سایه حمایت یکی از کشورهای مرتجع منطقه […]

ادامه مطلب