اعلامیه حزب حکمتیست: لُردگان راه را نشان میدهد! جمهوری اسلامی با گلوله به معترضین پاسخ داد

امروز شنبه ١٣ مهرماه، مردم چنار محمودی در شهرستان لُردگان مقابل فرمانداری دست به اعتراض زدند. با شروع اجتماع تعداد زیادی از مردم شهرستان لُردگان به معترضین پیوستند و نیروهای سرکوب رژیم اسلامی بلافاصله وارد عمل شدند. نیروی انتظامی و گارد ویژه و ضد شورش با گلوله، ماشین آب پاش و گاز اشک آور به […]

ادامه مطلب

استعفا جمعی از حزب کمونیست ایران

حزب کمونیست دستاورد با ارزش تلاش بخشی از کمونیستهای ایران است، کە هموارە مبلغ و مروج ارزشهای اجتماعی و سیاسی کمونیستی در مبارزە سیاسی محسوب می شود و بە طبع آن کومەلە (سازمان کردستان حزب) در کردستان نیز در پرتو سیاستهای اصولی در جنبش کردستان نقش ارزندەای ایفا نمودە است. وظایف تاریخی حزب کمونیست از […]

ادامه مطلب

جیغ لُردگان ، مُشت شد!

چند روز پیش بود که تجمع اعتراضی اهالی روستای «چنارمحمودی» لُردگان در میان جیغ و فغان پیران و کودکانی که رو به دوربین آرزوی مرگ می‌کردند، پرده از جنایتی هولناک در یکی از روستاهای محروم استان چهارمحال و بختیاری برداشت. جنایتی که به مدت دو ماه تمام حاکمیت با سرپوش‌گذاری و در سکوت خبری قصد […]

ادامه مطلب