نشریه اکتبر شماره 219 منتشر شد

اخبار نشريات

نشریه اکتبر شماره 219 منتشر شد

اکتبر نشریه کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری ایران-حکمتیست است

سردبیر این دوره نشریه اکتبر سعید یگانه هستند

برای دریافت نشریه شماره 219 روی لینک زیر کلیک کنید

 

https://drive.google.com/drive/my-drive