در پايان يک دوره (سخنرانى در جلسه افتتاحيه کنگره اول) – منصور حکمت

بحث من راجع به موقعيت ويژه مقطعى است که اين کنگره در آن تشکيل ميشود. فکر ميکنم چه از لحاظ روند اوضاع عينى در سطح جهانى و چه از نظر تحول درونى چپ، و حتى از نظر سير حرکت حزب خودمان، ما در انتهاى يک فاز و در پايان يک دوره برزخ بسر ميبريم. رسيدن […]

ادامه مطلب

جنبش سرنگونی، انقلاب، كدام انقلاب؟،رئوس یك سیاست كمونیستی – كارگری در تحولات حاضر- علی جوادی

پرسش: اجازه دهید با این سئوال كلی شروع كنیم، اوضاع سیاسی، تعادل قوا و موقعیت جنبش سرنگونی علیه جمهوری اسلامی را در شرایط کنونی را چگونه می بینید؟علی جوادی: رژیم اسلامی در سراشیبی سقوط قرار دارد. راهی برای بقاء و ماندگاری ندارد. سقوطش حتمی است. این حكم مردم است. مساله تنها بر سر زمان و […]

ادامه مطلب

“پیمان نوین” پروژه ای كه مرده متولد شد! -علی جوادی

پرسش: ارزیابی كلی تان از این پروژه چیست؟علی جوادی: تلاشی ساده انگارانه برای شكل دادن به یك آلترناتیو دست راستی. الگو برداری و تكرار كمیك پروژه قدرت گیری ائتلاف خمینی – بازرگان. توسل به ارگانهای حافظ رژیم برای تغییر خود رژیم؟! برای ارزیابی از سرنوشت احتمالی این پروژه كافی است نگاه مختصری به سابقه تلاشهای […]

ادامه مطلب