هيچ بخشى از حکومت ديگر نميتواند جلوى رشد اعتراضات مردم را بگيرد!- منصور حکمت

گفتگو با انترناسيونال هفتگىدرباره اوضاع سياسى و جناحهاى حکومت هفتگى: اکنون بعد از بى خاصيت شدن جريان دوم خرداد، حتى بعنوان دريچه اى که مردم از کانال آن اعتراضشان را ابراز ميکردند، صف بنديها و تقابلهاى اصلى در اوضاع سياسى ايران را چه ميبينيد؟ منصور حکمت: بنظر من تقابل مردم در برابر حکومت در کليت […]

ادامه مطلب

دنيا پس از ١١ سپتامبر، بخش چهارم: پس از افغانستان- منصور حکمت

http://www.jahantelegraf.com/wp-content/uploads/2021/07/afghanestan-pas-az-11-septamber.pdf افغانستان: جنگ يا تروريسم هوايى؟در افغانستان جنگى در جريان نيست. منطقاً جنگ حداقل به دو طرف نياز دارد. آنچه فعلاً در جريان است، بمباران افغانستان توسط آمريکاست. در اين تاکتيک نويافته تک ابَر-قدرت جهان و کلانتر خودگمارده بين‌المللى، ترور و ارعاب در يک مقياس ميليونى رسماً جاى جنگ نشسته است. پس از ويتنام، ديگر […]

ادامه مطلب

۱۸ تير، ساعت ۵ تظاهرات شروع میشه . همگی هستیم!

الو سلام . منم پدرام . سلام پدرام جان .. چطوری ؟خوبم . فقط خواستم بگم به برو بچه ها بگو امروز از ساعت ۵ تظاهرات شروع میشه . همگی بیایین . سعی کن به کسان دیگری هم اطلاع بدهی . امروز ۱۸ تير است .باشه بگو کجا قرارمان باشد . ابتدای اسکندری شمالی خوبه؟آره […]

ادامه مطلب

کشف منصور حکمت – کِن مَکْلاد Ken McLeod -ترجمه جمشید هادیان ( ۴ دی ۱۳۸۲، ۲۵ دسامبر ۲۰۰۳)

کشف منصور حکمتکِن مَکْلاد Ken McLeodترجمه جمشید هادیان ( ۴ دی ۱۳۸۲، ۲۵ دسامبر ۲۰۰۳) برای دریافت کتاب روی لینک زیر کلیک کنید: http://www.jahantelegraf.com/wp-content/uploads/2021/07/kashfe-mansoor-hekmat-ken.pdf

ادامه مطلب