وقایع و حقایق کنفرانس برلین – محمد آسنگران

فهرست:مقدمهسازماندهی کنفرانس برلینوقایع چند روز قبل از کنفرانسجایگاه کنفرانس برلین در متن اوضاع سیاسی ایرانسه روز کنفرانس برلینجمعه ۷ آپریل روز اول کنفرانسشنبه ۸ آپریل روز دوم کنفرانسیکشنبه روز سوم کنفرانسکنفرانس برلین یک کنفرانسدولتی بودهر دو جناح رژیم بازنده بودنددر انقلاب آتی ایران نقش زنان برجسته خواهد بودوحشت از حزب کمونیست کارگری و آلترناتیو کارگری […]

ادامه مطلب

روابط بين المللى؛ ممنوعيت ورود کشور به پيمان هاى ضد مردمى،سلطه طلبانه و سرکوبگرانه

حزب کمونيست کارگرى ايران اصول زير را به عنوان مبناى روش دولت در صحنه بين المللى مورد تاکيد قرار ميدهد: لغو ديپلوماسى سرى. تابع کردن سياست خارجى و اقدامات ديپلوماتيک به قوانين و تصميمات مصوب ارگان هاى مقننه منتخب مردم. -همبستگى مادى و معنوى با جنبش هاى کارگرى و سوسياليستى و همه جنبش هاى اجتماعى […]

ادامه مطلب

مبارزه طبقاتی و احزاب سیاسی- منصور حکمت

مقدمهقبل از اينکه وارد بحث در مورد کومه‌له و کردستان بشويم، ترجيح ميدهم ابتدا قدرى به سمينار قبل و موضوعات تحليلى‌تر و تئوريک‌ترى که آنجا مطرح کردم برگردم. بطور مشخص ميخواهم اينجا در مورد احزاب سياسى و رابطه آنها با جامعه و تاريخ اجتماعى و با طبقات حرف بزنم. من اينجا به اين تبيين مقدماتى […]

ادامه مطلب

نقد ما به پروژه دست راستی “نه به جمهوری اسلامی” و مبانی “نه” ما به رژیم اسلامی

۱-پروژه ای كه اخیرا تحت عنوان “نه به جمهوری اسلامی” راه افتاده و مورد حمایت برخی رسانه های دست راستی فارسی زبان و برخی رسانه های دول غربی قرار گرفته، نماینده “نه” توده مردم بپاخاسته، رادیكال، آزادیخواه و برابری طلب به تمامیت حكومت اسلامی و ریشه های اقتصادی و اجتماعی و سیاسی فقر و محرومیت، […]

ادامه مطلب

شلوار سفید اثر: یاشار کمال ترجمه: هیرش مجیدنیا

”همه معرفتی که در جهان نهفته است، ارزش اشک های یک کودک را ندارد!”فئودور داستایوفسکی “در شهر بی خیابان می بالنددر شبکه مورگی پس کوچه و بن بستآغشته دود کوره و قاچاق و زردزخمقاب رنگین در جیب و تیرکمان در مشتبچه های اعماق، بچه های اعماق باتلاق تقدیر بی ترحم در پیش ودشنام پدران خسته […]

ادامه مطلب