در آستانه انزوا – ایرج فرزاد

قای حسن رحمان پناه، درست در لحظاتی که “کمیته رهبری” کومه له فعلی از ورود هفت نفر از کادرهای استخوان خورد کرده به اردوگاه مستقر در “زرگویز” سلیمانیه جلوگیری و به انواع تهدیدات دست زده اند، یکباره به سی سال قبل برگشته و وقیح و بی شرم ادعا کرده است که منصور حکمت و کمونیست […]

ادامه مطلب

در محکومیت تشنج آفرینی و تهدیدهای دبیرخانه ابراهیم علیزاده – سمکو نوری

به تاریخ 9 ژانویه 2022 نامه دبیرخانه جناح ابراهیم علیزاده با امضای جمال بزرگپور، در فضای مجازی منتشر شد که از ورود هفت نفر از اعضای رهبری حزب کمونیست ایران به اردوگاه کومه‌له جلوگیری کرده اند. مسئول دبیرخانه ابراهیم علیزاده در این نامه با ادبیاتی نازل و تحقیرآمیز نسبت به اعضای رهبری حزب کمونیست ایران […]

ادامه مطلب

ویژگی های فاشیسم! – لارنس دبلیو بریت – مترجم: مسعود امیدی

دکتر بریت ، دانشمند علوم سیاسی مقاله ای در باره فاشیسم نوشت که در مجله تحقیق آزاد، نشریه ای با اندیشه بشر دوستانه منتشر شد. دکتر بریت رژیمهای فاشیستی هیتلر (آلمان)، موسولینی (ایتالیا)، فرانکو(اسپانیا)، سوهارتو (اندونزی) و پینوشه(شیلی) را مطالعه کرد.او دریافت که همه این رژیمها ۱۴ ویژگی مشترک داشتند . او این ویژگی ها […]

ادامه مطلب

در حاشیه سمینار ابراهیم علیزاده در آلمان، پیام اصلی؛ انشعاب ایشان از کومه‌له نزدیک است – سمکو نوری

ابراهیم علیزاده سردمدار گرایش دست راستی در کومه‌له 12 دسامبر 2021 در شهر کلن آلمان جلسه ای به زبان کُردی برگزار کرد که دقایق آخر ان را به اختلافات خود و گروه حامی اش با کومه‌له و حزب کمونیست ایران اختصاص داد. علیزاده در دقایق اخر این برنامه که به مخالفتهای شبه مهتدی اش با […]

ادامه مطلب

من چپ نیستم، من منتقد چپ هستم! – عباس گویا

پوپولیست های كردستان (٢)، چپ یعنی غیر كارگری================================“چپ” در قلمرو سیاست یكی از مبهمترین القاب است. میگویند “چپ” سیاستهای انساندوستانه و برابری و عدالت طلب را نمایندگی میكند. برای ماركس و برای من كه امروز خود را ماركسیست تلقی میكنم، انساندوستی و برابری طلبی و عدالت خواهی عباراتی گنگ و مبهم و ذهنی و نسبی […]

ادامه مطلب

یادداشتها،جهان شرمسار و بشر بی حقوق – سیاوش دانشور

امروز دهم دسامبر توسط یونسکو “روز جهانی حقوق بشر” نام گذاری شده است. مستقل از اینکه کدام رویدادهای بین المللی موجب شد تا بورژوازی ادعای بشردوستی اش گل کند، بیش از هفتاد سال از تصویب بیانیه حقوق بشر می گذرد و بیش از هفتاد درصد مردم جهان اصولاً مشمول همین قانون بصورت صوری هم نیستند. […]

ادامه مطلب

آب در لانه مورچگان – ایرج فرزاد

به این جملات دقت کنید: ۱. [“تغییر اوضاع سیاسی ایران، شکست دو خرداد، مقابله سنت های سیاسی مختلف موجود در جنبش سرنگونی برای تامین رهبری جنبش اعتراض مردم، همه احزاب جدی را در مقابل مسئله سازمان سازی حزبی به معنی اخص کلمه قرار داده است. همه احزاب در حال گذار از شیوه کار جنبشی به […]

ادامه مطلب

چند نکته در مورد “بیانیه سیاسی کنفرانس سیزدهم جناح راست کومه له” – سمکو نوری

جناح راست “کومه له” در ادامه جلسات محفلی، جلسه ای تحت عنوان “کنفرانس سیزدهم” برگزار کرده اند که گزارش آن در فضای مجازی قابل دسترس است. در این گزارش چند بحث سر راست یافت میشود. تاجاییکه به “موجودیت حزب کمونیست ایران”، و همچنین به این بهانه ضدیت با کمونیسم برمیگردد، بحث سر راست جناح راست […]

ادامه مطلب

کدام سناریو؟ نويسنده: ایرج فرزاد

نیازی به تکرار این واقعیت نیست که رژیم اسلام سیاسی ایران در سراشیبی سقوط قرار گرفته است. قدرت گرفتن اسلام سیاسی در ایران بر بستر یک تغییر در موازنه قوا، بویژه در کشورهای قلمرو بلوک غرب صورت گرفت. رژیمهای “با ثبات” که پس از پیمان یالتا، از حوزه نفوذ شوروی سابق محفوظ و تبعیت آنها […]

ادامه مطلب

چرا مردم افغانستان باز هم با کابوس طالبان مواجه شدند؟ راه رهایی مردم افغانستان از این برزخ تاریخی چیست؟ – محمد آسنگران

دو سوال فوق احتمالا سوال میلیونها انسان نگران از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان است. این روزها مردم افغانستان با کابوس تسلط دوباره یک جریان تروریست اسلامی مواجه شده اند. سرعت برق آسای فروپاشی دولت افغانستان و تسلط طالبان بر این کشور، هم مردم و هم دولتهای سازنده این دم و دستگاه فاسد بیست ساله […]

ادامه مطلب