به زیر پرچم اول ماه مه روز همبستگی طبقه کارگر – سمکو نوری

اول ماه مه، روز اعلام همبستگی جهانی طبقه کارگر در راه است. روزی که بورژوازی جهانی ناظر رژه صدها میلیونی گورکنان خویش است. در این روز طبقه کارگر با فریاد رسا و با اعتماد به نفسی که در خور این طبقه است به بورژوازی و مدافعینش اعلام میدارد که صف ما از همه استثمارگران و […]

ادامه مطلب

یک پیمان ضد مردمی، سلطه طلبانه و سرکوبگرایانه – علی جوادی

این مطلب در آغاز طرح پیمان ۲۵ ساله چین و حکومت اسلامی نگاشته شده است و در این شرایط که گامهای معینی در امضا و پیشبرد این توافقنامه برداشته شده است، مجددا باز نشر میشود. پرسش: معاهده ٢۵ ساله دولت چین با حکومت اسلامی در هفته اخیر به صدر اخبار آمد. این قرارداد شامل چه […]

ادامه مطلب

در باره معاهده ۲۵ ساله با چین – محمدرضا پویا

سفر وزیر خارجه چین به تهران و امضا توافقنامه ۲۵ ساله با جمهوری اسلامی، در چند روز اخیر موجب جدلهای سیاسی وسیعی شده است. در چند شهر ایران در اعتراض به این معاهده، در مقابل نهادهای دولتی تظاهرات برگزار شده است. خبر مربوط به این معاهده اولین بار توسط وبسایت انگلیسی “پترلیوم اکونومیست” افشا گردید. […]

ادامه مطلب

تعمیق بحران های جمهوری اسلامی در سالی که گذشت! – پدرام نواندیش

پرسش: در سالی که گذشت علیرغم وجود کرونا مبارزات مردم بر علیه رژیم اسلامی بیوقفه ادامه داشت. در کنار این واقعیت، شرایط مالی مردم چند ده برابر به زیر خط فقر رانده شده است. ارزیابی شما از وضعیت اقتصادی جمهوری اسلامی در سال گذشته چیست؟ پدرام نواندیش: باور اکثریت وسیعی از شهروندان این است که […]

ادامه مطلب

حمایت اپوزیسیون راست از سیاستهای حمید تقوایی – محمود احمدی

حکم تعلیق، یا در واقع عملا اخراج، علی جوادی از رهبری حزب کمونیست کارگری با عکس العملهای متفاوتی در جامعه مواجه شد. عکس العمل کمونیسم جامعه روشن بود. دست بردن به حربه اخراج در قبال نقد سیاسی، سیاستی ضد سنت ها و مصوبات کمونیسم کارگری است. کمونیسم کارگری میداند که علی جوادی را به خاطر […]

ادامه مطلب

ایران در سالی که گذشت! – محمد آسنگران

پرسش: در سالی که گذشت علیرغم وجود کرونا مبارزات مردم بر علیه رژیم اسلامی بیوقفه ادامه داشته است. در کنار این واقعیت، زندگی و معیشت مردم چند برابر به زیر خط فقر رانده شده است. ارزیابی شما از وضعیت اقتصادی جمهوری اسلامی در سال گذشته چیست؟آسنگران: اینکه شرایط اقتصادی در ایران کلا با بن بست […]

ادامه مطلب

ایران در سالی که گذشت! – علی جوادی

پرسش: در سال گذشته ما انتخابات امریکا را داشتیم که موجب بحثهای متنوعی در اپوزیسیون ایران شد. پس از پیروزی بایدن و در یک فاصله زمانی کوتاه، نیروهای راست اپوزیسیون با طرح کمپین “نه به جمهوری اسلامی” دست به تحرک جدیدی زده اند، ارزیابی شما در باره این کمپین چیست؟علی جوادی: شکست ترامپ در انتخابات […]

ادامه مطلب