دعوت از اصغر کریمی به مناظره پیرامون اختلافات در رهبری حزب کمونیست کارگری،کدامیک؟نقد سیاسی یا افترا؟

اخبار

رفیق اصغر كریمی در طی چند یادداشت نقد سیاسی من به نقطه نظرات رفیق حمید تقوایی را مترادف “افترا”، “هتك حرمت” و تبلیغ علیه “حزب” قلمداد كرده است. در مقابل من نیز بر این باورم كه رهبری كنونی حزب كمونیست كارگری در مقابل نقد نقطه نظرات لیدرشیپ حزب عملا “جرم سیاسی” تعریف كرده است. نقد سیاسی نظرات خود را مترادف “افترا” و نتیجتا بجای پاسخ در حوزه سیاسی به اقدام انضباطی – تشكیلاتی روی آورده است.

از اینرو از ایشان دعوت میكنم كه در یك مناظره سیاسی پیرامون این مباحث و اختلاف در رهبری حزب كمونیست كارگری شركت كند. امیدم این است كه اصغر كریمی این دعوت من را بپذیرد. من تا پایان روز پنجشنبه ۲۵ فوریه منتظر پاسخ ایشان خواهم بود. تاریخ و شرایط برگزاری این مناظره را در صورت اعلام تمایل اصغر كریمی با توافق طرفین به اطلاع خواهم رساند.

بگذار جامعه و جنبش كمونیسم كارگری نیز قضاوت كند. كمونیستها عار دارند نقطه نظرات خود را پنهان كنند!

علی جوادی

۲۱ فوریه ۲۰۲۱