آزادی بیان در دوره غولهای فناوری، قدرت شبکه های اجتماعی، ضرورت تعریف مجدد و دفاع از آزادی بیان- محمد آسنگران

در پرتو اعمال ممنوعیت دائم فعالیت دونالد ترامپ در توئیتر و همچنین پیشگیری از حضور وی در فیس بوک، یوتیوب، تویچ و…، عصر تازه‌ای برای آزادی بیان و حکومت و دولت و مناسبات اجتماعی و سیاسی جهان امروز رقم خورده است. از وقتیکه بحث آزادی بیان در جوامع انسانی مطرح شده است همیشه حاکمان و […]

ادامه مطلب

کارگران و سیاست کنترل کارگری! – علی جوادی

بحث کنترل کارگری بار دیگر در جامعه مطرح شده است. قابل انتظار نیز بود. این بار یکی از فعالین کارگری نیشکر هفت تپه در مقابل توطئه ها و تلاشهای کارفرما و دولت سرمایه رسما اعلام کرد چنانچه کارفرمایان به خواست کارگران پاسخ مناسب ندهند، مدیریت و اداره کارخانه را در دست خواهند گرفت!.کارخانه را خود […]

ادامه مطلب

مبارزات هفت تپه و مسله خصوصی سازی – نسرین رمضانعلی

پرسش: اهمیت مطالبه خلع ید از کارفرمای بخش خصوصی توسط کارگران هفت تپه چیست؟ کارفرمای بخش خصوصی یا دولتی عملا در زمینه مناسبات پایه ای میان نیروی کار و سرمایه نماینده و کارگزار سرمایه هستند، عملا برای کارگر تفاوت این دو چیست؟نسرین رمضانعلی : اجازه بدهید من به نکته ای اشاره کنم. چند وقت پیش […]

ادامه مطلب

راست پوپولیست و فاشیستهای ترامپی در آمریکاو در اپوزیسیون راست ایران – محمد آسنگران

هفته گذشته اتفاقات نادری در امریکا رخ داد. حمله عده ای از طرفداران ترامپ به مجلس نمایندگان و متعاقب آن کشته شدن پنج نفر دراین حمله، اوضاع سیاسی جامعه را بشدت ملتهب نمود. پرسشم را با این آغاز میکنم: اینها چه کسانی بودند؟ رهبری داشتند یا حرکت خودبخودی بود و علل شکل گیری این حرکت […]

ادامه مطلب