خاری بر گور – ایرج فرزاد

جناب محمود دلت آبادی، با قتل قاسم سلیمانی، نتوانست با خاری که بر دلش نشست، “بسازد”. آمار کشته ها در حدود یک هفته قبل از “پرواز آسمانی” آن سردار اسلام و بدست امثال این شهید ادبای مشروطه و مشروعه طلب، دستکم ۱۵۰۰ نفر اعلام شد. ۱۵۰۰ نفر از کسانی چون پویا بختیاری که پدرش شاید […]

ادامه مطلب

جمهوری اسلامی و آمریکا منفعتی در براه انداختن جنگ ندارند – عباس گویا

بقول یوجین دبز جنگ درتمام تاریخ بشری توسط دولتها اعلان شده است، نه توسط مردم عادی. دولتها منافع قابل شمارشی دارند که برای آنها ممکن است جنگ با کشوری دیگر را آغاز کنند. برای تعیین احتمال جنگ بین آمریکا و ایران باید بتوانیم منافع احتمالی ناشی از جنگ برای هر کشور را نشان دهیم، به […]

ادامه مطلب

چند نکته در حاشیه ترور قاسم سلیمانی –

1- دنیا بدون قاسم سلیمانی ها مکان امن تری برای ۯندگی است. 2- حکومت اسلامی بدون قاسم سلیمانی موجودیت ضعیف تر و در هم ریخته تری برای سرنگونی به قدرت توده های مردم است. بساط تروریسم اسلامی را نیۯ راحت تر میتوان در سطح خاورمیانه جارو کرد. 3- خطر جنگ میان حکومت اسلامی و آمریکا […]

ادامه مطلب

ترور قاسم سلیمانی : به کدامین سو؟

◽️چندماه سریال کشمکش بین جمهوری اسلامی و دولت آمریکا بالاخره به پیچ نهایی خود نزدیک شده است. مسابقۀ طرفین برای تسریع مذاکره با شروط مطلوب در چندماه اخیر، بالا و پایین‌های زیادی از سر گذراند: از حمله ج.ا به نفتکش‌های ژاپنی و نروژی تا ساقط کردن پهپاد آمریکایی، از انفجار تأسیسات نفتی آرامکوی سعودی تا […]

ادامه مطلب