در باره “نئولیبرالیسم” – ایرج فرزاد

در باره این موضوع مقالات زیاد و مصاحبه هائی چند انجام شده است. تا جائی که به “مفهوم” این پدیده مربوط است و در شکل “انتزاعی” آن، من تحلیل و ارزیابیهائی را که مهرداد وهابی و ناصر مهاجر در مصاحبه با سایت اخبار روز ارائه داده اند، با دیدگاه خود، فقط در همین سطح تجرید، […]

ادامه مطلب

آقای «محمد قره گوزلو؛ «لفاظی» یا «راه حل»؟! – آناهیتا اردوان

هر اندازه دانش اجتماعی بیشتر شود، خواسته های مردم بیشتر میشود. مخالفت دختران و زنان ایرانی به رغم سرکوب ددمنشانه با حجاب اجباری نمودی از دانش اجتماعی است…هیچ جنبش انقلابی بدون تئوری انقلابی ممکن نیست. هیچگونه تشکل یابی بدون تئوری انقلابی و دانش طبقاتی صورت نمی گیرد. تئوری انقلابی نیز از درون طبقۀ انقلابی بیرون […]

ادامه مطلب

درباره نئولیبرالیسم و بنر 16 آذر (بخش دوم)

فاشیسم عكس العمل لجام گسیخته سرمایه داری در ایتالیا به گسترش نفوذ و محبوبیت كمونیسم در آن كشور بود. محبوبیت كمونیسم مدیون اعتبار دولت تازه به قدرت رسیده كارگری در شوروی در فردای جنگ اول جهانی بود. پس از آغاز جنگ دوم جهانی، ضمن اینكه نحله هائی از سرمایه داری نیز در تقابل با فاشیسم […]

ادامه مطلب

درباره نئولیبرالیسم و بنر 16 آذر – عباس گویا

در حداقل دو دانشگاه تهران و علوم پزشكی تبریز بنر یكسانی با مضمون «ایران، فرانسه، عراق، لبنان، شیلی … مبارزه یكی است/سرنگونی نئولیبرالیسم» در اعتراضات شانزده آذر بلند شد. این بنر كه بنظر میاید تنها بنر بلند شده دردانشگاه تهران بود بسیار جلب توجه كرد و به تعبیری بعنوان “شعار محوری” اعتراض جلوه كرد. درست […]

ادامه مطلب

طوفان قریب الوقوع در راه است اینبار کوبنده تر – سمکو نوری

ضمن ابراز همدردی عمیق با خانواده و بستگان جانباختگان خیزش توده ای آبان 98 و ارزوی بهبودی برای مجروحان و ازادی تمامی اسرایمان از چنگال رژیم ادمکشان اسلامی، در این روزها با پخش تصاویر انقلابیون جانباخته، قلبهای ما از غم از دست دادن این عزیزان فشرده میشود و همچنین عزم ما برای به زیر کشیدن […]

ادامه مطلب

ادامۀ شوک درمانی بعد از کشتار…

◾️۲۷ آبان، درست در گرماگرم «شورش بنزین» و تقابل آتش و گلوله و قطع اینترنت، لایحۀ ایجاد ۸ منطقۀ آزاد تجاری و ۱۳ منطقۀ ویژۀ اقتصادی به تصویب مجلس رسید. طرحی که سه سال مدام در کش و قوس و پاسکاری بین مجلس و شورای نگهبان بود و گرچه الان موقتاً در گلوگاه شورای نگهبان […]

ادامه مطلب