ترور مخالفین سیاسی و ارعاب جایگاهی در مبارزه مردم کردستان ندارد!

مقالات

در روزهای اخیر افشاگری تعدادی از کادرهای سابق سازمان زحمتکشان به رهبری عبدالله مهتدی در مورد طرح رهبری این جریان برای یورش مسلحانه به مقرهای کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران و طرح ترور کادرهای رهبری حزب کمونیست کارگری- حکمتیست در سال ٢٠٠٥ موجی از انزجار عمومی را برانگیخت. به دنبال این افشاگری ها تعداد زیادی از احزاب و سازمان ها و شخصیت ها و فعالین سیاسی و انسان های آزاده ضمن ابراز انزجار از نقشه حمله به مقرهای کومه له و توطئه ترور مخالفین سیاسی آن را محکوم کردند.

اما سازمان زحمتکشان به رهبری عبدالله مهتدی در واکنش به این موج از احساس دلسوزی و مسئولیت در قبال منافع جنبش انقلابی مردم کردستان و در برابر گواهی شاهدان زنده، در نهایت بی پروایی به تهدید و انکار روی آورده، منجمله، به پیشنهاد تشکیل کمیته “حقیقت یاب” از جانب کومه له- سازمان کردستان حزب کمونیست ایران گستاخانه شانه بالا انداخته است.

این عکس العمل هیستریک و پرخاشگرانه نشان می دهد که رهبری این جریان نه تنها هیچ احساس مسئولیتی در قبال حال و آینده جنبش حق طلبانه مردم کردستان ندارد، بلکه آگاهانه برای ایجاد تنش، ارعاب و آلوده کردن فضای سیاسی کردستان تلاش می کند. این رفتار ادامه همان سیاست حذف فیزیکی مخالفین است که باید طرد، محکوم و منزوی شود. در ضمن از صفوف پائین تشکیلاتی سازمان زحمتکشان و انسانهای متوهم و شریف درون این جریان انتظار میرود که صف خود را از سیاست های رهبریشان جدا کنند.

مردم کردستان به پشتوانه چهل سال مبارزه شکوهمند و سختی هایی که متحمل شده اند و قربانی هایی که داده اند مستحق برپایی جامعه ای آزاد و برابر هستند. جامعه ای متمدن که با تضمین آزادی های بی قید و شرط سیاسی مسیر پیشبرد اختلافات سیاسی را به احزاب و آحاد جامعه نشان می دهد.

ما امضا کنندگان این بیانیه ضمن محکوم کردن طرح یورش نظامی به احزاب سیاسی و توطئه حذف فیزیکی مخالفین سیاسی از جانب سازمان زحمتکشان به رهبری عبدالله مهتدی، به هیچ جریانی اجازه نخواهیم داد که در فردای پیروزی، فضای سیاسی شهرها و روستاهای کردستان را با تهدید و ارعاب، ناأمن و تروریزه نمایند و تکرار شکلهای حکومتی تاکنونی را به ارمغان آورند، و از هم اکنون باید اجازه ندهیم چهره آزاد شهر و روستاهای جامعه کردستان را خون مالی کنند.

ما امضا کنندگان این بیانیه اعلام می کنیم تنها حضور فعال کارگران و زحمتکشان و همه آزادیخواهان کردستان در صحنه سیاسی جامعه است که می تواند مانع تروریزه کردن فضای سیاسی جامعه شود، و دست زورگویان را از دخالت در سرنوشت خودشان، جهت برپایی قدرت شوراهای مستقل و مردمی، کوتاه کنند.

تاریخ

امضا کنندگان:

١- م. شکیب
٢- صالح گویلی
٣- زاهد طاهایی
٤ – بیژن رنجبر
٥ – چیا عزیزی
٦- لقمان ویسی
٧ – فواد زمانی
٨- ناصر زمانی
٩- یوسف خلیل پور آذر
١٠- ناصر زمانی
١١- علی لگزی
١٢- فواد آقابگزاده
١٣- کیوان احمدی
١٤- آنا محمودی
١٥- ابراهیم گومانی
١٦- ایران مروتی
١٧- جعفر عبدینی(باوه ر)
١٨- لیلا ارغوانی
١٩- شیدا ارغوانی
٢٠- ناصر مرادی
٢١- حسین دشتی
٢٢- صدیق جهانی
٢٣- مختار محمدی
٢٤- اسماعیل ویسی
٢٥- آسو سهامی
٢٦- جلیل جلیلی
٢٧- طه حسینی
٢٨- ابوبکر شريفزاده
٢٩- سحر احدی
٣٠- پیمان احدی
٣١- شورش بایاب(خراسانه)
٣٢- زانکو خدری
٣٣- محسن حسینی
٣٤- محمد نبوی
٣٥ – صدیقه محمدی
٣٦ – فاتح گویلیان
٣٧ – هیرش فتحی
٣٨- توفیق پیرخضری
٣٩ – صا بر محمدی
٤٠ – ابراهیم الف اصغرنیا
٤١- هانا بیکس
٤٢ – ارسطو گلەداری
٤٣- صدیق گویلیان
٤٤- امید رحیم نژاد
٤٥- بریوان رشید پور
٤٦- نسیم کاکه
٤٧- فواد امانی
٤٨- نشمیل سزده
٤٩- سلام آری
٥٠- هژیر نینا
٥١- زهیر سنه
٥٢- سارا اسدی شمی صلواتی
٥٣ – سالار محمدی
٥٤ – شوان شامی
٥٥ – عباس زرداری
٥٦ – ابراهیم آفتابی (هاوری)
٥٧ – کاوه محمدی
٥٨- امیر کلاه قوچی
٥٩- انور عزیزیان
٦٠- عباس سماکار
٦١- فرج زارعی
٦٢- سعید آرمان
٦٣- مسعود عظیمی
٦٤- بهار ملکی
٦٥- آرمان عزیزی
٦٦- اردشیر نصراللە بیگی
٦٧- گوهر معمارزاده
‌‌‌٦٨- آزاد عبدالی
٦٩- فرشید شکری
٧٠- شهلا سعیدی
٧١- ژیلا نگدار
٧٢ – نوید محمدی
٧٣-پروانه قادری
٧٤- ابراهیم رستمی
٧٥ – رضا دانش
٧٦- نسرین محمودی آذر
٧٧ – کیوان احمدی
٧٨- آنا محمودی
٧٩- هتاو عبدالهی
٨٠ – شیوا صبحانی
٨١- ژوبین مردوخی
٨٢- جمال محزونی
٨٣- رحیم عزیزپور
٨٤- ستار فتحی
٨٥- آلان شریفی
٨٦- سعید وحیدی
٨٧- سیوان کریمی
٨٨- حبیب عبدالهی
٨٩- علی قادری
٩٠- مهین دارایی
٩١- علی بزرگپناه
٩٢- عبه دارابی
٩٣- مینو همیلی
٩٤-خالد ظاهری
٩٥- مریم افراسیاب پور
٩٦- پروین کابلی
٩٧- شمی صلواتی
٩٨- حسین عارفی
٩٩- سردار قادری
١٠٠- کریم امینی
١٠١- هيوا کاکه رەش
١٠٢- ريبوار عارف
١٠٣- جمال کمانگر

لیست نام ادامه دارد….

١٠٤- توفيق خدارحمى
١٠۵- شهلا حيدرى
١٠٦- اسماعيل خودکام
١٠٧- فرهاد زندى
١٠٨- عزت ملکى
١٠٩- شاهو عباسى
١١٠- آرام هاشمى
١١١- زاگروس ابراهيمى
١١٢- اقبال نظرگاهى
١١٣- سارا مرادى
١١٤- چيمن دارابى
١١۵- کريم کانى شه
١١٦- غفور زرين
١١٧- عزت دارابى
١١٨- عثمان رسولى
١١٩- سهند حسينى
١٢٠- على شريفى
١٢١- مينو ميرانى
١٢٢- الهام صالحى نيا
١٢٣- جميل خوانچه زر
١٢٤- مصلح ريبوار
١٢۵- على شريف زاده
١٢٦- محمد آسنگران
١٢٧- کريم نورى
١٢٨- فريد محمدى
١٢٩- صالح سردارى
١٣٠- همايون گدازگر
١٣١- جلال محمودزاده
١٣٢- محمد راستى
١٣٣- رحيم فيض الهى
١٣٤- سوما رادمنش
١٣۵- دريا زندى
١٣٦- صالح فلاحى
١٣٧- حميد خندانى
١٣٨- محمد حميدى
١٣٩- هلمت مرادى
١٤٠- مهرداد احمدى
١٤١- احمد نيکجو
١٤٢- مهرنوش موسوى
١٤٣- حسام منتظرى
١٤٤- ريبوار سعيد
١٤۵- جبار محمدى
١٤٦- کمال رشيدى
١٤٧- آرش رشيدى
١٤٨- مينا سلطانى
١٤٩- ليندا تارا
١۵٠- دلير رشتيانى
١۵١- ناصر نسيمى
١۵٢- ابراهيم باتمانى
١۵٣- دلير سفيدى
١۵٤- کمال علم آباد
١۵۵- تامينه صادقى
١۵٦- مهدى رستمى
١۵٧- حميد فروتن
١۵٨- تينا خليفه اى
١۵٩- شمسى زمانى
١٦٠- نسرين دادانى
١٦١- سعيد بهرامى
١٦٢- عبداله سيدمرادى
١٦٣- مظفر عبدالله

……………………
ليست سوم امضاها
…………………..
١٦٤- فردين مير حسنى
١٦۵- ستار نوريزاد
١٦٦- قادر محموپور
١٦٧- عباس اياغ
١٦٨- مريم سلطانى
١٦٩- شراره رضايى
١٧٠- حسين شکرى
١٧١- رشيد کريمى
١٧٢- سردار عبداله حمه
١٧٣- شاهرخ سنه
١٧٤- هادى عبدى
١٧۵- کيوان رحيمى
١٧٦- ارسطو احمدى
١٧٧- شايسته محمديانى
١٧٨- سعيد کشاورز
١٧٩- اقبال سبحانى
١٨٠- رضا کمانگر
١٨١- نويد محمدى
١٨٢- عمر معروفى
١٨٣- سليمان بايزيدى
١٨٤- سهيلا روحانى
١٨۵- ابراهيم برسن
١٨٦- آرمان پويا
١٨٧- شرى معصومى
١٨٨- آذر مدرسى
١٨٩- ممد شالچى
١٩٠- هادى پيرخضرى
١٩١- ئاريز قادرى
١٩٢- نهرو مصطفايى
١٩٣- پرويز راستگو
١٩٤- شريف محمدى
١٩۵- خبات قوامى
١٩٦- شهرام سنجرى
١٩٧- حاتم صمدى
١٩٨- بهروز گويليان
١٩٩- على احمدى
٢٠٠- فريده رحيم پور
٢٠١- منصور پرستار
٢٠٢- مينا احدى
٢٠٣- لقمان گله دارى
٢٠٤- شيوا توانايى
٢٠۵- سعدى احمدى
٢٠٦- شيرين پيرخضرى
٢٠٧- عامر سابير
٢٠٨- جلال محمدنژاد
٢٠٩- کمال رضايى
٢١٠- حسين مرادى
٢١١- على مطهرى
٢١٢- فرياد عزيزى
٢١٣- کريم خضرى
٢١٤- حسام قادرپور
٢١۵- محمد هژيرى
٢١٦- منصور سعيدى
٢١٧- على امجديان(بانسەيى)
٢١٨- بابک يزدى
٢١٩- اسد حيدرى
٢٢٠- بيژن پوريان
٢٢١- کوسار رضايى
٢٢٢- يدى کريمى
٢٢٣- حەمە غەفور
٢٢٤- خالد حاج محمدى
٢٢۵- صاحب احمدى
٢٢٦- رحمان محمدى
٢٢٧- پويا محمدى
٢٢٨- حبيبه رشيدى
٢٢٩- مصطفى معمارى
٢٣٠- پرويز زمانى(جمشيد)
٢٣١- فرزاد نازارى
٢٣٢- صادق عبداللهى
٢٣٣- آرش نصرالهى
٢٣٤- عوسمان ئەحمەد
٢٣۵- خبات بيساران
٢٣٦- ناصر کشکولى
٢٣٧- فرشيد غفارى
٢٣٨- چياکو فاتحى
٢٣٩- شيوا نجفى
٢٤٠- جمال پيرخضرانى
٢٤١- خسرو پاشايى
٢٤٢- جلال برخوردار
٢٤٣- فرج شهابى
٢٤٤- ابوبکر مهربانى(ابو گاگل)
٢٤۵- رەوەز عبدالهى
……………………
ليست چهارم امضاها
…………………..
٢٤٦- مريم ناوه
٢٤٧- نسه ساعدپناه
٢٤٨- سرکو حجازى
٢٤٩- کاوه محمدى
٢۵٠- محمد عوزيرى
٢۵١- علا احمدى
٢۵٢- مجيد فرجيان
٢۵٣- مسعود قهرمانى
٢۵٤- فراست محمدزاده
٢۵۵- اسکندر کرمانشاهى
٢۵٦- رئوف عليزاده
٢۵٧- محمد خليلى
٢۵٨- سياوش مدرسى
٢۵٩- على شريعتى
٢٦٠- توفيق محمدى
٢٦١- عباس منصوران
٢٦٢- فرشته آقازاده جهرمى
٢٦٣- لادن سنندجى
٢٦٤- حسين هوشيارى
٢٦۵- هوشنگ سهرابى
٢٦٦- نعيم سنه
٢٦٧- هدايت مظهرى
٢٦٨- رضا ستوده
٢٦٩- آفاق ويسى
٢٧٠- حسن اسماعيلى
٢٧١- کاوه اسماعيلى
٢٧٢- فريده جلالى
٢٧٣- رحمان تيکان تپه
٢٧٤- فاروق جمشيدى
٢٧۵- شاهو باوەريز
٢٧٦- شهين محمدى
٢٧٧- سيامند قادرپناه
٢٧٨- سمکو صادقى
٢٧٩- سيمين افتخارى
٢٨٠- نسيم رهنما
٢٨١- ميلان ميلانى
٢٨٢- فاطمه افشان
٢٨٣- کامل نصيرى
٢٨٤- بکر نادرى
٢٨۵- فردين غلامى
٢٨٦- ابراهيم کريم پور
٢٨٧- ساندرا محمد
٢٨٨- احمد سلطانى
٢٨٩- ناتاليا سلطانى
٢٩٠- شهين حيدرى
٢٩١- کيومرث کابلى
٢٩٢- محمد مراد امينى
٢٩٣- محمد فتاحى
٢٩٤- نادر خليلى
٢٩۵- غفور عباس نژاد
٢٩٦- فرهاد پيروتى
٢٩٧- محمد قادرى

لطفا در حد توان در توزیع آن بکوشید(تاگا taga و یا اشکال دیگر …).

از دوستان تقاضا میشود که در مایلی برایfaraxan2019@gmail.com نام خود را قید و برای دوستان از ایران تقاضا میشود که در مقابل نام واقعی، نام مستعار نیز بیان کنند که نام مستعار در صفحه درج شود.