بحران کومه له و بازسازى ناسیونالیسم کرد- منصور حکمت

۱ اختلافات درونى کومه له به نقطه جوش رسیده است. پس از یک دوره طولانى پنهانکارى هاى سیاسى بیهوده و صدور اطلاعیه هاى کلیشه اى در مورد توفیقات کنگره ها و مجامعى که اکنون معلوم میشود صحنه جر و بحث بوده و حتى نیمه کاره رها شده بوده اند، حال هر دو جناح سازمان رسما … ادامه خواندن بحران کومه له و بازسازى ناسیونالیسم کرد- منصور حکمت