بیانیه ٨١ تشکل کارگری درباره اول ماه مه روز جهانی کارگر اول ماه مه روز جهانی کارگران گرامی باد

در آستانه روز جهانی کارگر ، امروزه بر همه روشن شده است که فاصله میان دستمزدها و هزینه های زندگی حداقلی برای کارگران به دره عمیقی تبدیل شده است. سیاستگذاران و مجریان برنامه ها و سیاست های اقتصادی در بخش دولتی و خصوصی کمترین توجه ای به شرایط زندگی اکثریت مطلق آحاد جامعه ندارند و […]

ادامه مطلب

در افشای یک سقوط -جمشید هادیان

حسن صالحی: تصورش را بکنید که در خیابانهای تهران عده ای بجای اینکه شعار “جمهوری ایرانی” سر بدهند شعار می دادند “جمهوری انسانی” شما واکنشتان چه می توانست باشد؟ به برخی دوستان نازنین چپیم می گویم!عزا می گرفتید و می گفتید این شعار “جنبه طبقاتی” ندارد و باید علیه اش ایستاد؟ می گفتید که این […]

ادامه مطلب

یک لمپن به نام حسن معارفی پور! -کوشا شایان

حسن معارفی پور  تو لمپن  از عبدالکریم سروش و گارد او‌کمتر نیستی! کیست که ترا نشناسد! اینقدر سقوط نموده ای که برای تسویه حساب ها و کدورت هایت با خشم و کین به رفیق فخری که توسط لات ها و اوباش پیرامون سروش و شکستن درب شیشه ای دچار آسیب میشود با رذالت ، اتهاات […]

ادامه مطلب

در حاشیه بحث من با کاظم نیکخواه -جمشید هادیان

رفیق ما کاظم، و رفقای همفکرش، هر بار که چیزی در اثبات حقانیت شعار «حکومت انسانی» مینویسد حتما از این مضمون شروع میکند و یا این مضمون را حتما در آن می گنجاند، و قطعا بیش از یکبار و دو بار، که «من نمی فهمم این رفقا چرا قبول نمی کنند که محتوای کمونیزم همان […]

ادامه مطلب