ماه: سپتامبر 2017

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران : بازداشت وزندانی کردن محمود بهشتی لنگرودی عضو کانون صنفی معلمان را قویا محکوم می کنیم!

در آستانه شروع سال تحصیلی معلم دلسوز محمود بهشتی لنگرودی در منزلش توسط نیروهای دادستانی بازداشت و به زندان اوین…