اعلامیه كميته كردستان حزب حكمتيست کشتن مردم تحت هر بهانه ای قویا محکوم است (در مورد واقعه منطقه چومان در كردستان عراق)

اخبار مولتی مدیا

روز جمعه اول شهريور در اثر نزاع بين افراد مسلح سازمان زحمتكشان به رهبری عبدالله مهتدی و چند نفر از اهالى روستاى گونده ژوور در نوارمرزى چومان كردستان عراق ، متاسفانه دونفر در اثر تير اندازى افراد مسلح اين سازمان جانباخته و دو نفر دیگر زخمی میشوند. این چهار نفر ازیک خانواده و برادر هم بوده اند. اعتراض اين خانواده به بريدن درختان آنها و صدمه زدن به باغ و مزرعه شان بوده است. بعد از كشته و مجروح شدن اين چهار نفر، اهالي خشمگین روستای گونده ژور و منطقه بسرعت و مسلحانه به مقرهاي احزاب اپوزسيون كردستان ایران مستقر در آن منطقه حمله كرده و مقرها ي آنها را به آتش مي كشند و ١٣ نفر از افراد مسلح آنها را اسير مي نمايند.

واضح است تير اندازى به مردم و کشتن دو نفر و زخمی کردن دو نفر دیگر از اهالی روستای گونده ژور به دست نیروی مسلح سازمان زحمتکشان با هیچ بهانه ای توجیه بردار نیست و محکوم است. در اين رويداد تحویل دادن مجريان ساده اين جريان به دستگاههای امنیتی و قضایی احزاب حاکم کردستان و قربانی شدن احتمالی آنها نباید مسئولیت مستقیم رهبری سازمان زحمتکشان و کارگزاران اصلی سیاسی و نظامی آنها در وقوع چنین رویداد شنیعی را کمرنگ کند. دو عضو ساده و مسلح سازمان زحمتکشان در چهارچوب سياستها و سنتهای بیگانه به منفعت مردم رهبری آن سازمان ارتجاعی ظرفیت تیراندازی و کشته و زخمی کردن مردم را در خود پرورانده و تحت امر مسئولین سیاسی و نظامی خود به چنين اقدامي دست زده اند. لذا اگر قرار است، محاکمه ای صورت گیرد، در وهله اول رهبری و سیاست گذاران سیاسی و نظامی سازمان زحمتکشان باید پاسخگو باشند. رویداد تلخ روستای گونده ژور در منطقه چومان یک بار دیگر بیگانگی سیاست و کارکرد سازمان زحمتکشان با منافع مردم و ظرفیت بالای این جریان در ارتکاب به اقدامات سیاه و غیر مسئولانه و پر مخاطره را نشان میدهد.

کمیته کردستان حزب حکمتیست با خانواده و بستگان جانباختگان این واقعه و مردم روستای گونده ژور و منطقه چومان ابراز همدردی کرده و تسلیت میگوید. ما بر حق اولیه این مردم در حفاظت از باغ و مزارع و درختان حاصل رنج خودشان پافشاری میکنیم. در عین حال حفظ اموال و امكانات مردمى كه احزاب اپوزيسيون در میان و یا در جوار آنها مقر و پایگاه و فعالیت دارند، قاعدتا جزو وظیفه اولیه این احزاب است.
در این واقعه دلایل مشخصی نقش توطئه گرانه جمهوری اسلامی در وقوع آن و به ویژه در ادامه بخشی فضای تنش و کشمکش در منطقه را نشان میدهد. به تحریک جمهوری اسلامی دو باره ساز محدود كردن و حتى ممنوع كردن فعاليت احزاب مخالف جمهورى اسلامى در كردستان عراق شنيده مى شود. انگار فرصتى براى عملى كردن تهديدهاى هميشه موجود جمهورى اسلامى از طريق حكومت عراق و اتحاديه ميهنى كردستان عراق پيش آمده است ، تا با استفاده از آن توصيه هاى جمهورى اسلامى را عملى كنند. مردم آزاديخواه و انساندوست منطقه چومان و کردستان عراق و سازمانهاى سياسى درمنطقه بايد در مقابل اين سياست نيابتى جمهورى اسلامى كه توسط برخى از احزاب شريك در حكومت اقليم كردستان و عناصر وابسته به خود این رژیم اجرا میشود، بايستند و با هوشیاری و متحدانه آن را خنثی کنند. نباید گذاشت جمهوری اسلامی به بهانه این رویداد و با کمک متحدان و عوامل خود در عراق و کردستان عرصه حضور و فعالیت احزاب اپوزیسیون مستقر در کردستان عراق را بیش از پیش در تنگنا و مخاطره قرار دهد. ما از مردم کردستان عراق میخواهیم با هوشیاری توطئه های جمهوری اسلامی را خنثی کنند.

كميته كردستان حزب کمونیست کارگری – حكمتيست
۷ شهریور ۱۳۹۶ – ٢٨ اوت ٢٠١٧