از مبارزات برحق جنبش كارگري دفاع مي كنيم! – اطلاعيه كميته استكهلم حزب حكمتيست

کارگری مولتی مدیا

دو قطبي كار و سرمايه، كارگر و سرمايه دار، هر روز تشديد مي شود. اين مساله در سرمايه داري حاكم بر ايران نيز صادق است. در اين تضاد رو به افزون، مبارزات كارگري شدت بيشتري يافته است. اگر صادقانه برخورد كنيم، هر روز شاهد مبارزات، اعتراضات و يا اعتصاباتي از سوي طبقه كارگر در ايران هستيم. اما قطب ديگر، يعني سرمايه و جمهوري اسلامي به عنوان رژيمي سرمايه دار در مقابل طبقه كارگر، هر آنچه در توان دارد رو مي كند. دستگيري و شكنجه وحتي كشتن فعالين كارگري، مواردي هستند كه در پرونده سياه جمهوري اسلامي، به صورت روزانه ثبت مي شود. تعرضات جمهوري اسلامي به معيشت طبقه كارگر به حدي است كه كارگران زندگي چندين برابر زير خط فقر را بايد تحمل كنند و در كنار آن ماهها از گرفتن حقوق و دستمزد محروم باشند. هر نوع اعتراضي به اين وضعيت، با دستگيري و زندان و به طبع آن شكنجه جواب داده مي شود.
حزب كمونيست كارگري ايران حكمتيست ضمن حمايت همه جانه از مبارزات كارگري در ايران، تلاش مي كند تا بتواند صداي رساي طبقه كارگر در خارج از ايران باشد. به اين منظور حزب حكمتيست، ضمن حمايت از فراخوان تظاهرات از سوي ” كمپين حمايت از مبارزات كارگري در ايران” در روز شنبه ٢ سپتامبر در استكهلم، از همه انسانهاي مبارز و آزاديخواه و برابري طلب دعوت مي كند، تا در اين روز صداي طبقه كارگر در ايران باشيم و ضمن محكوم كردن جنايتهاي رژيم اسلامي عليه طبقه كارگر در ايران، بتوانيم اهرمي براي فشار در مقابل جمهوري اسلامي را ايجاد كنيم.
زمان: دوم سپتامبر 2017، ساعت 16
مکان: سرگل توریت‌(قسمت بالا، مقابل بوک هندل)
برای كسب اطلاعات بيش‌تر می‌توانيد با شماره تلفن‌ زير تماس بگیرید:
محمود محمد زاده: 0736228726
كميته استكهلم حزب كمونيست كارگري ايران حكمتيست
٢٧ آگوست ٢٠١٧